Освітній процес

Положення

Положення про планування роботи та звітування науково-педагогічних працівників Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про освітні програми та їх гарантів в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про відкриті заняття в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про Курси підвищення рівня володіння англійською мовоюв Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про освітній портал ОДУВС

Переглянути більше

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про організацію освітнього процесу в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразок академічної довідки в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Переглянути більше

Порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти в ОДУВС

Переглянути більше

Порядок складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання здобувачів вищої освіти в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про апеляційну комісію ОДУВС

Переглянути більше

Положення про рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про екзаменаційний центр Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про проведення конкурсу “Викладач року” серед науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ОДУВС

Переглянути більше

Положення про організацію та проведення табірного збору з курсантами нового набору Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше

Положення про післядипломну освіту працівників Національної поліції в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про післядипломну освіту поліцейських з використанням технологій дистанційного навчання в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про курсову роботу

Переглянути більше

Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів ОДУВС

Переглянути більше

Положення про практичну підготовку студентів університету

Переглянути більше

Положення про кваліфікаційну роботу ОДУВС

Переглянути більше

Положення про про організацію самостійної підготовки курсантів та слухачів в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про про самостійну роботу курсантів, студентів та слухачів в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни

Переглянути більше

Типове положення про кафедру ОДУВС

Переглянути більше

Положення про оперативну нараду при проректоровi ОДУВС

Переглянути більше

Положення про організацію та проведення ситуативного комплексного практичного заняття

Переглянути більше

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Переглянути більше

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС

Переглянути більше

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Переглянути більше

Положення про кваліфікаційні роботи ОДУВС

Переглянути більше

Положення про грантову діяльність

Переглянути більше