Відділення документального забезпечення
Відділення документального забезпечення

Відділення документального забезпечення

Відділення документального забезпечення є самостійним структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який підпорядковується безпосередньо ректорові.

 

До складу відділення документального забезпечення входить архів.

 

Завдання відділення документального забезпечення:

 

– організація, установлення та реалізація єдиного порядку документування службової діяльності, управлінської інформації, роботи з документами системи МВС, у тому числі з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію; здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в університеті;

 

– організація документообігу, упровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами університету вимог інструкцій з питань діловодства;

 

– організація розгляду звернень громадян і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів;

 

– забезпечення комплектування, умов зберігання, обліку, використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності ОДУВС.


Контакти:

 

65014 м. Одеса

 

вул. Успенська, 1 (юридична адреса)

 

провулок Сабанський, 4 (фактична адреса)

 

Тел.: 048 702 50 61

 

Електронна пошта: vdz@oduvs.edu.ua