Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складання звітності;

 

 • забезпечення правильного застосування діючих умов праці університеті;
  розробка заходів, спрямованих на ефективне використання коштів матеріальних і трудових ресурсів;

 

 • забезпечення простійного контролю за виконанням плану надходження коштів спеціального фонду;

 

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, виконанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

 

 • відображення у документах достовірної інформації про господарські операції, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
   

ФУНКЦІЇ:

 

 • розробляє проекти кошторисів доходів і витрат на підставі пропозицій, які надаються до відділу службами університету;
   
 • забезпечує планування та контроль за надходженнями ефективним використанням коштів спеціального фонду;
   
 • здійснює контроль за правильним і доцільним використанням фінансових ресурсів, додержанням фінансової, розрахункової і кошторисної дисципліни;
  складає бухгалтерські та статистичні звіти 
   
 • забезпечує подання звітності у встановлені строки до Міністерства внутрішніх справ України, органів Державної казначейської служби України, Пенсійного фонду, Фонду загально обов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду державного соціального страхування, органів статистики та податкової інспекції згідно з нормативними документами за затвердженими формами;
   
 • готує і подає на розгляд керівництву університету аналітичні висновки про підсумки фінансово-господарської діяльності, а також пропозиції щодо усунення недоліків та покращення фінансово-економічного стану;
   
 • організовує і здійснює контроль за додержанням чинних положень по грошовому забезпеченню поліцейських, відряджених з Національної поліції, курсантів, слухачів магістратури, ад’юнктів та оплати праці працівників;
   
 • забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету;
   
 • забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних( нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
   
 • забезпечує збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії.

Контакти: 
м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 
начальник відділу - головний бухгалтер – Рудик Ольга Олександрівна, 
сл. тел. (048) 798-50-60; (048) 709-50-59,
E-mail: vfzbo@oduvs.edu.ua