Секретаріат Вченої ради
Секретаріат Вченої ради

Секретаріат Вченої ради

Секретаріат Вченої ради є окремим структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими Законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС України та МОН України, а також Статутом університету, Положенням про Вчену раду університету.

 

Секретаріат підпорядкований безпосередньо ректорові університету та здійснює функції виконавчого органу Вченої ради.

 

До основних завдань секретаріату Вченої ради належать:

 

  • організаційне забезпечення колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності університету на засіданнях Вченої ради;

 

  • сприяння розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформації та обміну досвідом роботи у сфері діяльності закладів вищої освіти;

 

  • участь в організації взаємодії Вченої ради з іншими робочими і дорадчими органами університету;

 

  • складання календарних планів роботи Вченої ради, здійснення контролю за їх виконанням;

 

  • підготовка та забезпечення проведення засідань Вченої ради згідно з планом роботи Вченої ради та відповідно до порядку денного;

 

  • своєчасне оформлення протоколів та рішень Вченої ради, іншої документації, що належить до сфери діяльності Вченої ради;

 

  • участь у контролі за своєчасним виконанням рішень Вченої ради;

 

  • надання методичної і практичної допомоги здобувачам вчених та почесних звань у підготовці й оформленні необхідних документів;

 

  • надання консультацій з питань, що належать до компетенції Вченої ради;

 

  • узагальнення пропозицій та підготовка наказів щодо персонального складу Вченої ради

Контакти:

 

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1 

 

тел.: (094) 930-90-38

 

Е-mail: svr@oduvs.edu.ua