Загальна бібліотека
Загальна бібліотека

Загальна бібліотека

Загальна бібліотека Одеського державного університету внутрішніх справ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, який забезпечує літературою та інформацією освітньо-виховний та науковий процес.

 

У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією і законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статутом Університету.

 

Завдання

 

Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету відповідно до їх інформаційних запитів, на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів згідно з Правилами користування загальною бібліотекою Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

 

Зміцнення інформаційних ресурсів бібліотеки за рахунок науково-аналітичного опрацювання документів і створення вторинної інформації за профілем діяльності університету. 

 

Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних та впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних  технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. 

 

Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату із використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

Адреса: м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

Email: library@oduvs.edu.ua