Відділ кадрового забезпечення
 Відділ кадрового забезпечення

Відділ кадрового забезпечення

ЗАВДАННЯ:

 

  • здійснення заходів щодо добору та розстановки особового складу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією та посадою;

 

  • організація роботи із зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам;

 

  • утворення та впровадження інноваційної діяльності у сфері виховної, просвітницької роботи, розробка та підтримка інноваційних проєктів, кращих практик у сфері виховання, координація соціальної діяльності в університеті, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей здобувачів вищої освіти, талантів студентської молоді, для самореалізації її у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної та спортивної-оздоровчої діяльності;

 

  • психологічне супроводження освітнього процесу, сприяння адаптації до умов служби, збереження психічного здоров’я та реалізації творчого професійного потенціалу особового складу шляхом організації і проведення психопрофілактичних, психодіагностичних, психокорекційних та соціологічних заходів, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах університету.

Відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом, до складу якого входять: відділення роботи з постійним складом, відділення роботи з перемінним складом, відділення соціально-гуманітарної роботи, відділення психологічного забезпечення, група професійної підготовки, відділення моніторингу. 

 

У своїй діяльності відділ кадрового забезпечення керується: Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про освіту», «Про вищу освіту», рішеннями колегії, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, що регламентують функціонування навчальних закладів, наказами, дорученнями ректора університету, Положенням про відділ кадрового забезпечення та іншими законодавчими актами, що регламентують діяльність  кадрового забезпечення. 

 

Своєю щоденною наполегливою працею працівники відділу забезпечують комплектування університету висококваліфікованими фахівцями, слухачами, курсантами і студентами, прищеплюють їм професійні навички, проводять соціальну та психологічну роботу з метою створення належних умов служби та відпочинку особового складу.

 

Значну увагу приділяють патріотичному та духовному вихованню курсантів та студентів, їх етичному і естетичному розвитку, наданню необхідної допомоги ветеранам університету.

Контактна інформація:

 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

Відділення роботи з постійним складом


Тел: (048) 704-50-64

 

E-mail: vkzoduvs@ukr.net

 

Відділення роботи з перемінним складом


Тел: (048) 709-50-78

 

E-mail: vkz7794866@ukr.net

 

Відділення соціально-гуманітарної роботи

 

Тел: (048) 736-50-87

 

Відділення психологічного забезпечення

 

Тел: (048) 709-50-77

 

Відділення моніторингу

 

Тел: (048) 709-50-22