Відділ міжнародного співробітництва
 Відділ міжнародного співробітництва

Відділ міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та невід’ємною частиною діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності університету є підписання угод про співробітництво у сфері підготовки персоналу для правоохоронних органів із провідними зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, установами; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проєктів, зокрема шляхом створення спільних творчих колективів; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю; пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, надання стипендій та грантів; налагодження ефективного обміну викладачами і здобувачами вищої освіти з іноземними закладами вищої освіти з метою підвищення їх професійного рівня; поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом шляхом розміщення інформації українською та англійською мовами.

Основними функціями відділу міжнародного співробітництва є наступні:

 

– пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;

 

– організація та участь у формуванні основних напрямків міжнародного співробітництва університету з врахуванням особливостей сучасної державної політики розвитку міжнародних відносин;

 

– активізація участі в міжнародному співробітництві здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу;

 

– реалізація грантової діяльності та участь у міжнародних грантових конкурсах;

 

– досягнення міжнародних стандартів якості в сфері освіти;

 

– формування культури міжнародного співробітництва серед здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу;

 

– співпраця із іноземними закладами вищої освіти з метою проведення спільних наукових досліджень для потреб правоохоронних органів обох країн;

 

– співпраця із міжнародними та неурядовими організаціями з метою вивчення і впровадження досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки кадрів для органів поліції;

 

– реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практичних конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчальної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки кадрів для правоохоронних органів;

 

– обмін науково-методичними матеріалами;

 

– проведення двосторонніх (багатосторонніх) науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);

 

– підготовка проєктів угод, протоколів і програм двостороннього та багатостороннього співробітництва університету з іноземними закладами вищої освіти, установами, фондами, міжнародними і міждержавними організаціями у сфері юридичної освіти та правоохоронної діяльності.

Контакти: 

 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 

 

начальник відділу – Волошанівська Тетяна Володимирівна,

 

сл. тел. (048) 709-50-28,

 

E-mail: vms@oduvs.edu.ua