Відділ організації наукової роботи
Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, що є обов’язковою складовою їх діяльності поряд з навчальною, методичною та виховною роботами.

 

Відділ організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ створено згідно з вимогами наказу МВС України від 26 червня 1997 року № 408 шляхом реорганізації науково-дослідного і редакційно-видавничого відділів.

 

ЗАВДАННЯ:

 

 • підвищення ефективності науково-дослідної роботи в університеті;

 

 • забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів університету в реалізації науково-дослідної роботи;

 

 • планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи університету, Міністерства внутрішніх справ України;

 

 • організація планування НДР в університеті та відпрацювання відповідних звітів за основними видами наукової роботи, а також організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність Національної поліції;

 

 • здійснення поточного контролю за виконанням кафедрами планів їхньої наукової роботи;

 

 • підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи в університеті на вимогу ректорату, Вченої ради, Науково-методичної ради;

 

 • отримання та накопичення інформації через мережу Інтернет;

 

 • підготовка проєктів нормативних документів (наказів, доручень), що регулюють науково-дослідну роботу в університеті та доведення їх змісту до відома керівників підрозділів університету;

 

 • виконання підготовчої роботи щодо проведення наукових та науково-практичних заходів в університеті (конференцій, семінарів, «круглих столів», конкурсів, олімпіад тощо);

 

 • організація та проведення загальноуніверситетських наукових заходів; 

 

 • ведення картотеки науковців університету;

 

 • координація науково-дослідної роботи Ради молодих вчених, Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених, курсантсько-студентських наукових гуртків на кафедрах;

 

 • інформування вчених про плани науково-дослідних робіт і наукових заходів в інших закладах вищої освіти і науково-дослідних установах України та за кордоном;

 

 • координація участі співробітників ОДУВС у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

 

 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

 

 • координація роботи спеціалізованих вчених рад Університету із захисту дисертаційних досліджень.

Контакти:

 

м. Одеса, вул. Успенська, 1,

 

начальник відділу організації наукової роботи – Наталія Домброван,

 

Тел.: (048) 709-50-88

 

E–mailvonr.oduvs@i.ua