Відділ післядипломної освіти
Відділ післядипломної освіти

Відділ післядипломної освіти

Відділ післядипломної освіти є самостійним структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію освітнього процесу зі слухачами, які направляються на навчання з Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України. Задовольняє потреби Національної поліції України в зростанні рівня професіоналізму та культури професійних кадрів, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функціональні обов’язки, сприяє організації навчального процесу відповідно до чинного законодавства, забезпечує впровадження до освітнього процесу сучасних методик та технологій.

 

Організація освітнього процесу працівників Національної поліції України у відділі післядипломної освіти здійснюється за очною (денною) та дистанційною формами навчання за такими напрямами:

 

спеціалізація, як складова спеціальності, що передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну програму підготовки працівників поліції;

 

підвищення кваліфікації (довгострокове 12 днів та короткострокове      2-3 дні) з метою підвищення рівня готовності працівника поліції до виконання їх службових завдань та обов’язків або набуття здатності виконувати додаткові завдання й обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності, яке вони проходять не рідше одного разу на три роки.

 

З метою забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання розроблено дистанційний курс навчання, яким дозволяє здійснити проведення курсів підвищення кваліфікації працівників поліції без відриву від виконання функціональних обов’язків за місцем служби.

 

Відділ забезпечує:

 

розробку робочих навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації та спеціалізації на основі типових навчально-тематичних планів;

 

розробку професійних програм для кожної категорії працівників поліції;

 

складання розкладу навчальних занять та контроль за його виконанням;

 

аналіз успішності слухачів за підсумками складання комплексного підсумкового екзамену;

 

контроль за належним проведенням освітнього процесу за очною та дистанційною формами навчання;

 

підготовку та видачу відповідних документів про проходження слухачами підвищення кваліфікації чи спеціалізації;

 

залучення досвідчених діючих працівників поліції підрозділів ГУНП та УПП в Одеській та інших областях України до освітнього процесу.

 

Також, відділ післядипломної освіти організовує підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років, з метою:

 

оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;

 

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

 

набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їхніх інтересів і потреб;

 

вивчення педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки та перспективами їхнього розвитку; 

 

розроблення пропозицій щодо удосконалення навчального процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки;

 

застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

 

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається свідоцтво.

 

Навчальний план визначає навчальні дисципліни, які рекомендовані для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників юридичних закладів вищої освіти за освітньо-професійними програмами, розробленими для відповідних циклів за окремими навчальними дисциплінами.

 

Організація освітнього процесу педагогічних та науково-педагогічних працівників у відділі післядипломної освіти здійснюється за очною (денною) та дистанційною формами навчання. Форми навчання можуть поєднуватися. Термін навчання – 30 навчальних днів.

 

Основними видами підвищення кваліфікації є:

 

навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

стажування.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Контакти:

м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 102-б

начальник відділу – підполковник поліції Томіна Вікторія Анатоліївна

E-mail: vpo@oduvs.edu.ua