Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників

Професійна орієнтація виступає одним з пріоритетних напрямів у формуванні кадрової політики держави. За своїм призначенням професійна орієнтація населення щодо набуття професій МВС є складовою загальнонаціональної системи прогнозування розвитку потенціалу країни.

В умовах реформування Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, наближення до європейських стандартів правоохоронної системи  одним із актуальніших питань кадрової політики є питання якісного відбору найбільш вмотивованої та обдарованої молоді для навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та їх подальшої служби в підрозділах Національної поліції України.

Тому з метою сприяння професійному самовизначенню молоді, формуванню позитивного ставлення до професії юриста, правоохоронця та подальшого вступу до Одеського державного університету внутрішніх справ, надання професійного консультування та роз’яснення з приводу обрання майбутньої професії, надання системності у проведенні профорієнтаційних заходів, виконання  абзацу 3 пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 469-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення», наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2020 року № 938 «Про організаційно-штатні зміни у закладах вищої освіти МВС» в Одеському державному університеті внутрішніх справ був створений відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.

 До основних напрямків діяльності відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників відносяться:

– накопичення та узагальнення інформації про заплановані та виконані заходи за напрямами діяльності;

– координація проведених профорієнтаційних заходів постійним та перемінним складом університету, структурними підрозділами вишу, проведення аналізу їх активності;

– встановлення та зміцнення зв’язків з секторами організації відбору та проведення атестування поліцейських Управлінь кадрового забезпечення головних управлінь Національної поліції України;

– консультування постійного та перемінного складу університету з питань профорієнтаційної роботи;

– налагодження і зміцнення зв’язків із закладами освіти з проблемних питань викладання юридичних дисциплін, проведення просвітницьких профорієнтаційних заходів, правового виховання молоді, укладання угод, договорів про співробітництво;

– забезпечення участі університету в ярмарках професій, професійно орієнтованих виставках;

– проведення консультацій з питань вступу до університету;

– організація та проведення Днів відкритих дверей;

– налагодження ділових стосунків університету з органами виконавчої влади, службами зайнятості населення,підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо питань професійної підготовки та працевлаштування випускників;

– збирання та узагальнення інформації про роботодавців та вакантні посади і доведення її до здобувачів вищої освіти;

– узагальнення інформації про випускників, акумуляції її у відділі, підтримання зв’язків та комунікація з випускниками;

– організація та проведення профорієнтаційних заходів з випускниками та здобувачами вищої освіти