Редакційно-видавничий відділ
Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ забезпечує якісне видання наукової, навчальної та навчально-методичної літератури, іншої видавничо-поліграфічної продукції для потреб університету.

 

Основні завдання: 

 

випуск навчальної, наукової літератури (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові фахові видання тощо), навчально-методичних матеріалів, довідників, матеріалів конференцій та круглих столів;

 

здійснює редагування, верстку, макетування, дизайн видань;

 

прийом та коректура авторських рукописів;

 

виконує повний цикл робіт з оформлення видань, що готуються до друку;

 

готує макет для друку або подання на друкарське підприємство.

 

Виконання всіх видавничих робіт (комп’ютерна верстка, редагування, дизайн тощо) проводиться згідно з нормативами і стандартами, з дотриманням у редакційно-видавничій діяльності вимог до наукової і навчальної літератури відповідно до сучасних напрямів освітньої, наукової та видавничої діяльності.

Також здійснює редагування та видання таких наукових журналів, які засновані університетом: 

 

1) «Південноукраїнський правничий часопис» є періодичним друкованим виданням, що виходить з 1997 року (до 2006 – «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ»). Журнал видається чотири рази на рік (щокварталу). 

 

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22 червня 2009 року. Серія КВ № 15252-3824Р). Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793, додаток 8). 

Офіційна веб-сторінка – http://www.sulj.oduvs.od.ua/

 

Зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: «Index Copernicus», «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

 

Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій. ISSN 2312-928X

 

2) «Юридичний бюлетень» є періодичним друкованим виданням, що виходить з 2015 року. Журнал видається чотири рази на рік (щокварталу).

 

Заснований університетом разом із Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області, Асоціацією нотаріусів Херсонської області. 

 

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 2133-11133Р від 06.04.2015). 

 

Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук  (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374).

 

Офіційна веб-сторінка - http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/

 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського здійснює репозитарне зберігання номерів наукового видання «Юридичний бюлетень», які також представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України». ISSN 2414-4207

Контакти: 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4. 

Начальник відділу – Коломійченко Тетяна Леонідівна, 

сл. тел. (048) 709-50-29

E-mail: rvv@oduvs.edu.ua