Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю
Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю

Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю

Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю забезпечує супроводження роботи ректорату, конференції трудового колективу, зустрічей ректора з колективом університету та його самостійними структурними підрозділами, доведення затверджених планів і прийнятих ректоратом рішень до безпосередніх виконавців, контроль за виконанням прийнятих ректоратом рішень, визначених планів роботи університету, наказів і доручень МВС України, збір та узагальнення відомостей про результати організаційно-управлінської діяльності, підготовка аналітичної, довідкової, статистичної та іншої інформації про діяльність університету.

Відділ забезпечує:

  • ефективне планування та контроль за своєчасним і повним виконанням основних заходів університету, проведення аналізу виконаної роботи;

 

  • здійснення функцій контролю за дотриманням строків та якістю виконання розпорядчих документів МВС України, університету, рішень ректорату;

 

  • постійний моніторинг стану виконання завдань шляхом отримання від виконавців відповідної інформації, а також контролю за додержанням кінцевих строків, установлених для виконання документів;

 

  • надання організаційно-методичної допомоги керівництву самостійних структурних підрозділів у сфері планування, аналітичної роботи та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

 

  • виявлення причин та умов, що призвели до невиконання, неналежного та (або) невчасного виконання документів, за виконанням яких здійснюється контроль, їх усунення та своєчасне інформування керівництва;

 

  • узагальнення та аналіз виконання основних заходів для вироблення рекомендацій і пропозицій до поліпшення діяльності самостійних структурних підрозділів університету.

Контакти: 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4,

начальник відділу – Поліщук Олександр Георгійович, сл. тел. (048) 709-50-04,

E-mail:  voark@oduvs.edu.ua