logologo
Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу
Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу

Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу

Науково-дослідна  лабораторія створена наказом МВС України від 31.08.2017 №744 та є науковим структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Основними завданнями діяльності науково-дослідної лабораторії є:

 

  1. Надання наукових, практичних, консультаційних та інших видів послуг з проблем впровадження кримінального аналізу Міністерству внутрішніх справ України та іншим правоохоронним органам.
  2. Здійснення інформаційно-аналітичної діяльності за кримінальними провадженнями стосовно інформації, що становить інтерес для підрозділів Національної поліції щодо осіб, об’єктів, організованих груп чи злочинних організацій, інших відомостей що сприяють розслідуванню правопорушень.
  3. Здійснення ідентифікації та оцінювання кримінальних загроз особі, суспільству, державі, метою яких є визначення пріоритетів та формування управлінських рішень щодо запобігання вчинення кримінальних правопорушень та боротьби зі злочинністю.
  4. Впровадження інформаційно-аналітичної системи, призначеної для проведення кримінального аналізу та програмного забезпечення для обробки, інтегрування, аналізу та зберігання інформації, використання всіх наявних баз (банків) даних МВС та Національної поліції України.
  5. Надання до МВС України пропозицій щодо розробки проектів законодавчих, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, інформаційно-аналітичних продуктів, методичних рекомендацій з питань розвитку та використання у діяльності Національної поліції України системи кримінального аналізу.
  6. Опублікування результатів діяльності Лабораторії та провадження їх у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.
  7. Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
  8. Участь у міжнародних зустрічах, конференціях з питань, віднесених до компетенції Лабораторії.
  9. Організація та проведення тренінгів та практичних занять з працівниками, які здійснюють у своїй діяльності кримінальний аналіз з метою застосування кращих світових практик з цієї проблематики.

 

Лабораторія в установленому законом порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, іншими правоохоронними та державними органами, а також правоохоронними органами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності.

Контакти: 

м. Одеса, вул. Успенська, 1, 

завідувач лабораторії – Афонін Дмитро Сергійович, 

E-mail: ndlppka@oduvs.edu.ua