Група пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці
Група пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці

Група пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці

Група цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці ОДУВС керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку університету, положеннями цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці.

 

Працівниками групи цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці проводяться профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, порушенням проти пожежного режиму та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників та здобувачів вищої освіти університету.

 

Із залученням працівників ДСНС на території університету проводяться навчання з питань цивільного захисту тренування/навчання щодо ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння, надання медичної допомоги постраждалим, діям при виявленні хімічної, радіаційної загрози, та мінуванні, що сприяє на готовність здобувачів вищої освіти та персоналу структурних підрозділів Одеського державного університету внутрішніх справ здійснення успішних дій з евакуації у разі виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації та надання першої медичної допомоги потерпілим.

Контакти: 

 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 

 

Провідний фахівець групи – Вішняков В’ячеслав Вікторович

 

сл. тел. (048) 709-50-36, E-mail: groupptc@oduvs.edu.ua