Інститут права та безпеки

Інститут права та безпеки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і професіоналів, які здатні до ефективної професійної діяльності за спеціальностями:

 

1) 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право» за: 

 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою (строк навчання 4 роки) та заочною формою (строк навчання 5 років) навчання здобувають вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є підполковник поліції Тетерятник Ганна Костянтинівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики;

 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою навчання (строк навчання 1 рік і 6 місяців) та заочною формою (строк навчання 1 рік і 8 місяців) навчання здобувають освіту на основі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Гарантом освітньо-професійної програми є кандидат юридичних наук, доцент Чекмарьова Ірина Миколаївна, професор кафедри кримінального права та кримінології. 

 

2) 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» за: 

 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою (строк навчання 3 роки) та заочною формою (строк навчання 4 роки) навчання здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є підполковник поліції Пишна Алла Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції;

 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, де особи за заочною формою навчання (строк навчання 1 рік і 6 місяців) та заочною формою (строк навчання 1 рік і 8 місяців) здобувають освіту на основі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Гарантом освітньо-професійної програми є кандидат юридичних наук, професор Албул Сергій Володимирович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

 

3) 053 «Психологія» освітньо-професійна програма «Психологія (психолог ювенальної превенції)» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою (строк навчання 4 роки) та заочною формою (строк навчання 5 років)  навчання здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є кандидат психологічних наук Прудка Людмила Миколаївна, професор кафедри психології та педагогіки;

 

4) 053 «Психологія» освітньо-професійна програма «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, де особи за заочною формою навчання (строк навчання 1 рік і 8 місяців) здобувають освіту на основі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 053 «Психологія (психолог ювенальної превенції)». Гарантом освітньо-професійної програми є доктор психологічних наук, професор Снігур Людмила Анатоліївна, завідувач кафедри психології та педагогіки.  

 

5) 124 «Системний аналіз» освітньо-професійна програма «Кримінальний аналіз» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, де особи за заочною формою навчання (строк навчання 1 рік і 8 місяців) здобувають освіту на основі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 124 «Системний аналіз». Гарантом освітньо-професійної програми є доктор технічних наук, доцент Балтовський Олексій Анатолійович, професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення. 

Освітньо-професійна програма "Право" Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо - професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Право". Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Херсонський факультет

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність"

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність". Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 262 Правоохоронна діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Херсонський факультет

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність" 2024 рік. Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Психологія". Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Психологія». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти ОПП "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Психологія" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Концепція освітньої діяльності ОДУВС на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія", освітньо-професійна програма "Психологія (Психолог ювенальної превенції)"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Психологія". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Право". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо–професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Психологія». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Кримінальний аналіз". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Кримінальний аналіз». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо - професійної програми «Кримінальний аналіз» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Кримінальний аналіз" 2024 рік. Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Кримінальний аналіз". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-наукова програма "Право". Доктор філософії

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право

Переглянути більше

Проєкт освітньо-наукової програми "Право"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Доктор філософії

Переглянути більше

Освітньо-наукова програма "Правоохоронна діяльність". Доктор філософії

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Переглянути більше

Проєкт освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Доктор філософії

Переглянути більше