Про кафедру

Кафедра кримінального права та кримінології

 

Кафедра кримінального права та кримінології була створена 30 квітня 1994 року. За період з моменту створення до теперішнього часу кафедра трансформувалася у потужний науково-педагогічний колектив, який займає особливе місце в системі професійно-правової освіти Університету. Кафедра є фаховою для підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів (ад’юнктів).

 

Сучасний склад кафедри – це колектив спеціалістів, більшість з яких мають багаторічний досвід практичної та наукової роботи. Усі члени кафедри мають науковий ступінь за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та вчені звання відповідно.

 

На сьогодні на кафедрі працює один заслужений юрист України, дві особи мають вчене звання професора, п’ять – доцента, два доктори юридичних наук та п’ять кандидатів юридичних наук.