З метою формування правової свідомості та правової культури у майбутніх фахівців та надання якісних знань, науково-педагогічний склад кафедри на підставі результатів дослідження, вивчення та аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства, постійно працює над розробкою та забезпеченням навчального процесу методичною й навчальною літературою з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Найвагомішими є наступні роботи:

 

- Конопельський В.Я., Меркулова В.О., Чекмарьова І.М., Резніченко Г.С. Кримінальне право. Загальна частина (в схемах та таблицях) : навчальний посібник. Одеса, ОДУВС, 2023. 234 с.( https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6168)

 

- Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / підготовлено колективом авторів; за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. Одеса, ОДУВС, 2021. 452 с. (http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1750)

 

- Меркулова В.О., Гритенко О.А. Теоретико-методологічні проблеми кримінального права та законодавства. Навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 240 с. (https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5185)

 

- Методичні рекомендації з питань кримінально-правової кваліфікації, оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність» / С. Албул, Т. Волошанівська, А. Марченко, Г. Мудрецька, Г. Резніченко, І. Федоров, І. Чекмарьова. Одеса: ОДУВС, 2022. 67 с.( http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2780)

 

Одним з основних напрямів роботи кафедри кримінального права та кримінології є наукова діяльністьОдним із напрямів наукової роботи кафедри є участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за визначеною кафедральною тематикою. Професорсько-викладацький склад кафедри має публікації не лише у фахових виданнях України, а й виданнях індексованих у науково-метричних базах Web of Science та SKOPUS та колективних зарубіжних монографіях. 

 

- Банк як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням: навчальний посібник / О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, Р. О. Колб та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 216с. (https://dspace.oduvs.edu.ua/items/37dfaf68-70d3-4f58-909d-e578ed360f88)

 

- Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом установ виконання покарань України: навчальний посібник / О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, Новосад Ю. О. та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. - Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 192 с.( http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1941)

 

- Конопельський В.Я., Будяченко О.М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: монографія / В.Я. Конопельський, О.М. Будяченко Одеса: ОДУВС, 2021. 240с. (http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1770)

 

- Мотиви вчинення кримінальних правопорушень персоналом установ виконання покарань: навчальний посібник / Б. М. Головкін, О. Г. Колб, В. Я. Конопельський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021. 338 с. (https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5393)

 

Приділяється вагома увага науковій роботі обдарованої молоді. Здобувачі вищої освіти постійно приймають участь у роботі науково-практичних конференцій, круглих столів, самітів та конкурсах молодих науковців під керівництвом педагогічного складу кафедри. Такі заходи проходять як в стінах університету так і за його межами в інших навчальних закладах і є корисним та ефективним як для навчання, так і для оцінки своїх знань здобувачами вищої освіти при незалежному оцінюванні.

 

На кафедрі працює науковий гурток курсантів, студентів та слухачів магістратури «Фахівець».

 

Основні напрями діяльності: розробка наукових досліджень з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді; вивчення актуальних питань розвитку кримінального законодавства України; підтримання зв’язку з практичними підрозділами (проведення лекцій, круглих столів, диспутів, бесід); робота з підшефними навчальними закладами м. Одеси (проведення лекцій з правової тематики). Результатом роботи гуртка є участь в роботі науково-практичних конференцій різного рівня та публікація статей у наукових фахових виданнях.