На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни: 

 

Здобувачам вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра:

 

 • основи кримінального права

 

 • кримінальне право

 

 • кримінально-виконавче право

 

 • кримінально-правова кваліфікація

 

 • кримінологія

 

 • кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи

 

 • кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та громадського порядку

 

 • профілактика кримінальних правопорушень

 

 • кваліфікація кримінальних правопорушень та документування окремих видів кримінальних правопорушень (у тому числі вчинених організованими групами та злочинними організаціями)

 

 • кримінальна відповідальність за корупційні кримінальні правопорушення

 

Здобувачам вищої освіти за освітнім ступенем магістра:

 

 • актуальні проблеми застосування кримінального законодавства

 

 • аналіз та прогнозування злочинності

 

 • кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості  

 

 • міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності

 

 • кваліфікація кримінальних правопорушень проти особи

 

 • особливості кваліфікації кримінальних правопорушень підслідних органам національної поліції та прийняття рішень

 

 • кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності

 

 • регіональна кримінологія та кримінологічна картографія

 

 • міжнародне кримінальне право

 

 • актуальні проблеми сучасної кримінології

 

 • правове регулювання виконання покарань в сучасних умовах

 

 • проблеми кримінально-правової правозастосовчої практики в сучасних умовах

 

 • теоретико-методологічні проблеми кримінального права

 

 • актуальні питання кримінального права

 

Дисципліни кафедри забезпечені розробленими навчально-методичними комплексами, зміст яких включає: навчальну та робочу програму навчальної дисципліни, тематичні плани, методичні рекомендації та плани семінарських занять, лекції до тем, методичні рекомендації для підготовки до заліків, екзаменів та перелік питань для поточного та підсумкового контролю, тестові завдання для самоконтролю та підсумкового контролю та мультимедійне презентаційне забезпечення.

 

З метою формування правової свідомості та правової культури у майбутніх фахівців та надання якісних знань, науково-педагогічний склад кафедри на підставі результатів дослідження, вивчення та аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства, постійно працює над розробкою та забезпеченням навчального процесу методичною й навчальною літературою з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Найвагомішими є наступні роботи:

 

 • Конопельський В.Я., Меркулова В.О., Чекмарьова І.М., Резніченко Г.С. Кримінальне право. Загальна частина (в схемах та таблицях) : навчальний посібник. Одеса, ОДУВС, 2023. 234 с.( https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6168)

 

 • Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / підготовлено колективом авторів; за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О. Меркулової. Одеса, ОДУВС, 2021. 452 с. (http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1750)

 

 • Меркулова В.О., Гритенко О.А. Теоретико-методологічні проблеми кримінального права та законодавства. Навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 240 с. (https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5185)

 

 • Методичні рекомендації з питань кримінально-правової кваліфікації, оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження за ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність» / С. Албул, Т. Волошанівська, А. Марченко, Г. Мудрецька, Г. Резніченко, І. Федоров, І. Чекмарьова. Одеса: ОДУВС, 2022. 67 с.( http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2780)