Кафедра конституційного та міжнародного права

 

Науково-педагогічний потенціал кафедри складає 6 науково-педагогічних працівників (5 штатних та 1 за зовнішнім сумісництвом), які здійснюють методичне забезпечення та викладання навчальних дисциплін.

 

Серед науково-педагогічних працівників кафедри:

 

  • 1 науково-педагогічний працівник має ступінь доктора юридичних наук та вчене звання професора;

 

  • 2 кандидата юридичних наук, 1 кандидата політичних наук. Вчене звання доцент мають 2 кандидати наук.

 

Всі науково-педагогічні працівники відповідають п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 року.