Юрченко Микола Миколайович

Микола Юрченко

Освіта вища, у 1994 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю історія.

 

У 2003 р. закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

 

В 2000 році в Одеській національній юридичній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Етнонаціональна політика, як фактор державотворення в Україні» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

 

В 2009 році присвоєно вчене звання доцент по кафедрі конституційного та міжнародного права Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ працює з 1994 року. З 2020 р. по теперішній час – завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Одеського державного університету внутрішніх справ.

Є автором понад 70 наукових, навчально-методичних і методичних праць, серед яких – 9 навчальні та навчально-методичні посібники (у співавторстві), 30 статей у наукових фахових виданнях.

 

Сфера наукових інтересів:

 

  • конституційне та муніципальне право;

 

  • історія української державності.

У 2019 р. пройшов курс підвищення кваліфікації в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, а у 2020 р. – курс підвищення кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ.