Львова Єлизавета Олегівна

Єлизавета Львова

З 1999 по 2005 рік навчалась в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за спеціальністю правознавство і отримала кваліфікацію юриста, та за спеціальністю міжнародні економічні відносини отримала кваліфікацію спеціаліста міжнародних економічних відносин. З 2004 по 2007 рік навчалась в очній аспірантурі ОНУ ім. І.І. Мечникова та у 2009 році здобула науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» на тему «Правове регулювання міжнародного економічного правопорядку». 

 

1 березня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

У 2020 році у Національному авіаційному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право, муніципальне право» на тему: «Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування». 

 

23 серпня 2023 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного та міжнародного права Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

01.01.2008 – 31.08.2011 – старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України;

 

01.09.2011 – 31.08.2020 – доцентка кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України;

 

З 01.09.2021 – дотепер – професорка кафедри конституційного та міжнародного права інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ.

Авторка близько 120 наукових публікацій різного формату, зокрема підготовлено одну одноосібну монографію, у співавторстві 6 монографій, 1 підручник, 5 навчально- методичних посібника, 30 статей у фахових виданнях, у т. ч. 15 публікацій в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз (4 – Scopus).

 

Львова Є.О. активно долучається до міжнародних наукових проектів та заходів. У 2015 році отримала грант для проведення наукового дослідження в Інституті порівняльного публічного права та міжнародного права ім. Макса Планка (м. Гейдельберг, Німеччина), у 2016 році із навчальним візитом відвідала Європейський суд з прав людини (м. Страсбург, Франція) та Суд справедливості ЄС (Люксембург), у 2017- 2019 роках була тренером літніх та зимових шкіл за підтримки Берлінської школи економіки і права (м. Берлін, Німеччина), у 2019 році проходила стажування у Шанхайській академії суспільних наук (м. Шанхай, КНР). З 2016 року є  членом Європейського товариства міжнародного права, з 2020 року є експертом Консультативної місії ЄС в м. Одеса. З 2021 року є керівником програми академічної мобільності для студентів магістратури спеціальності 081 «Право» ОДУВС в рамках навчання у літніх та зимових школах за грантової підтримки DAAD та Берлінської школи економіки і права (м. Берлін, Німеччина.)

 

Сфера наукових інтересів:

 

Глобальний конституціоналізм; міжнародне право; міжнародне економічне право; право ЄС; конституційне право; правове забезпечення публічного управління.

 

Фундаментальні роботи за останні 5 років

(монографія, підручник, Scopus, Web of Science):

 

1.Львова Є.О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування: ідеологія та концепт. монографія/Єлизавета Львова. Одеса: Фенікс, 2019. 294 с.

 

2. Oleksandr Dluhopolskyi, Tetiana Zatonatska, Ielyzaveta Lvova, Yuriy Klapkiv. Regulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitations./Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. No. 3/2019, Vol.22 (Scopus). http://doi.org/10.2478\cer-2019-0022

 

3. I. Lvova, K. Kozmuliak, L. Strutynska-Struk. Reducing climate impacts on water resources as the legal and economic basis for environmental security in the eu candidate countries: the case of UkraineBaltic Journal of Economic Studies.  2022. Vol. 8(3) p. 101-114 (Web of Science)

 

4. Lvova. The Role of China in Formation of Legal Globalization: Setting Rules for a Common Prosperity. «青年汉学家研修计划论文集», 2022, p. 700-709.

 

5. Львова Є.О. Про значення параметрально-нормативних ознак для наукового пізнання ролі людини в умовах децентралізації владиПівденно-український правничий часопис. 2022. №1-2. С. 330-331

 

6. Львова Є.О. Глобальний конституціоналізм як мислення про конституційні цінності в умовах екстремальної невизначеності: quo vadis? Соціальний калейдоскоп. 2022. C. 27-39

 

7. Львова Є.О. Міжнародні правовідносини України та Європейського Союзу: переваги наближення законодавства та настанови для процесу прийняття рішень на місцевому рівні в умовах воєнного стану. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 2022 р.  С.98-110

 

8.Shvets D., I. Lvova, Kobko Y.  Legal issues and economic justification of EU work permit quotas. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 9(1) 2023. P. 189-199

 (Web of Science)

 

9. Nebozhenko T., Rassadnikova S., Lvova I., Palii S., Maruschak S. Economic development of countries and formation of international business relations under the influence of globalization. Economic Affairs, Vol. 68, No.6. No.03. pp.1577-1588 (Scopus).

 

10.Конституційне право: навчальний посібник.  Бакумов О. С., Бесчастний В.М., Кузніченко О.В. та ін.  Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. 228 с. 

 

11. Львова Є.О., Юрченко М.М. Вивчення проблем конституційно-правового унормування в навчально-науковому процесі як підґрунтя розбудови громадянського суспільства в умовах воєнного стану в Україні. /Moderní aspekty vědy: XXXIV. Díl mezinárodní kolektivní monografie/ Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 669, str.260-270 

 

12. Sobko H., Mulyar H., Hryhorchuk M., Golovko O., Draliuk I., Lvova I. Problems and conflicts related to measures to ensure the right to a fair trial in accordance with the European Convention on Human Rights.  Observare Universidade Autonoma de Lisboa. Janus. Net. 2023-2024. 14. No. 2. P.303-323 (Scopus).

 

13. Kharpatyi S., Tokarieva K., Hluschenko O., Paramonova O., Lvova I. Research on performance evaluation of higher vocational education informatization based on data envelopment analysis. STEM Education. 2024. Volume 4. Issue 1. p.51-70. (Scopus).

Відзнаки: занесення на дошку пошани ОДУВС із врученням нагрудного знака «Кращий працівник» 2024