Кафедра конституційного та міжнародного права

Освітній ступінь «бакалавр»

 

 • конституційне право

 

 • міжнародне право

 

 • міжнародний захист прав людини

 

 • демократія: від теорії до практики

 

Освітній ступінь «магістр»

 

 • актуальні проблеми міжнародного приватного права

 

 • застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

 

 • міжнародно-правові механізми захисту прав людини

 

 • міжнародне приватне право

 

 • нормотворча діяльність

 

 • право Європейського союзу

 

Доктор філософії

 

 • міжнародно-правове регулювання морської безпеки