Освітній процес

Програма первинної професійної підготовки ФПФОДР 2023

Переглянути більше

Програма табірного збору 2023

Переглянути більше

Програма первинної професійної підготовки ФПФППД 2023

Переглянути більше

Програма первинної професійної підготовки ФПФПКП 2023

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Право" Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо - професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Право". Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Херсонський факультет

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність"

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність". Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Бакалавр. Херсонський факультет

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 262 Правоохоронна діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Херсонський факультет

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність" 2024 рік. Херсонський факультет. Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Психологія". Бакалавр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Психологія». Бакалавр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти ОПП "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Психологія" 2024 рік. Бакалавр

Переглянути більше

Концепція освітньої діяльності ОДУВС на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія", освітньо-професійна програма "Психологія (Психолог ювенальної превенції)"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Психологія". Бакалавр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Право". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Право». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо–професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Право" 2024 рік. Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Психологія». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Психологія". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-професійна програма "Кримінальний аналіз". Магістр

Переглянути більше

Перелік обов’язкових освітніх компонентів, що передбачені освітньо-професійною програмою «Кримінальний аналіз». Магістр

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти освітньо - професійної програми «Кримінальний аналіз» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути більше

Проєкт освітньо-професійної програми "Кримінальний аналіз" 2024 рік. Магістр

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Кримінальний аналіз". Магістр

Переглянути більше

Освітньо-наукова програма "Право". Доктор філософії

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право

Переглянути більше

Проєкт освітньо-наукової програми "Право"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Право". Доктор філософії

Переглянути більше

Освітньо-наукова програма "Правоохоронна діяльність". Доктор філософії

Переглянути більше

Каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Переглянути більше

Проєкт освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність"

Переглянути більше

Повідомлення про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми "Правоохоронна діяльність". Доктор філософії

Переглянути більше