logologo
Лідерство та команда
Вчена рада

Вчена рада

Учений секретар секретаріату Вченої ради

Переглянути більше
photo_

Максим Ісаєнко

Робота Вченої ради університету в 2021/2022 навчальному році проводилась згідно із Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України, Статутом університету та Положенням про Вчену раду. Станом на червень 2022 р. до складу Вченої ради входить 31 особа. 

 

За звітний період (з вересня 2021 року по червень 2022 року) відбулось 21 засідання Вченої ради, проведене відповідно до Плану роботи на 2021/2022 навчальний рік, згідно з яким передбачено 22 та розглянуто 21 питання (не проведено урочисте засідання Вченої ради, присвячене 100-річчю університету, яке було заплановано провести наприкінці лютого). 

 

Окрім запланованих питань у зазначений період заслухано ще 79 питань, а саме: навчально-методичного напряму, зокрема, які стосуються розвитку й удосконалення роботи в навчальних підрозділах університету, наукового, фінансово-господарського, організаційно-кадрового, а також питання щодо рекомендації до друку, про присвоєння вчених та почесних звань тощо. Серед основних напрямів роботи Вченої ради у звітному періоді можна виокремити такі. Навчально-методичний напрям роботи Вченої ради, до якого належить розгляд питань про стан і вдосконалення діяльності навчальних підрозділів, затвердження та внесення змін до навчальних планів, схвалення навчальних програм, навчально-методичних матеріалів тощо. 

 

З серпня 2021 року було розглянуто 29 питань. Було внесено зміни до положень, які пов’язані з організацією освітньої діяльності в університеті, зокрема про освітні програми та їх гарантів, про вирішення конфліктних ситуацій, про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційних формах здобуття освіти. Затверджено Кодекс академічної доброчесності університету. З урахуванням запровадження воєнного стану в державі своєчасно вносилися зміни до графіку та в організацію освітнього процесу. Важливе місце у діяльності Вченої ради займають питання щодо стану науково-дослідної діяльності університету. 

 

Із серпня 2021 року Вченою радою заслухано 16 питань щодо подальшого вдосконалення наукової роботи. Зокрема своєчасно вносилися зміни до Наукової ради, розглядалися результати проведення рейтингового оцінювання наукової діяльності науково-педагогічного складу університету за результатами 2021 року, порушувалися питання проведення попередньої експертизи по 6 дисертаціях відповідно до Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. Також постійно розглядаються питання про затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень та призначення наукових керівників (консультантів). 

 

Розглянуто та затверджено 38 теми дисертацій. На жаль, залишається тенденція зменшення наукової активності науково-педагогічних працівників: Вченою радою рекомендовано до друку лише 22 видання (у минулому році – 21). Організаційно-кадровий напрям. За звітний період заслухано 32 організаційно-кадрові питання, серед яких: про стан соціально-психологічного клімату в університеті, про створення та ліквідацію структурних підрозділів, про затвердження кандидатури із числа курсантів університету на здобуття стипендій. 

 

Систематично порушувалися питання про проведення профорієнтаційної роботи та роботи приймальної комісії. За звітний період науково-педагогічним працівникам університету було присвоєно 2 вчені звання професора та 10 звань доцента. Одній особі було присвоєно звання почесного професора університету. Протягом звітного періоду відбувалися зміни у складі Вченої ради, які затверджено відповідними наказами. Відомості про діючий склад Вченої ради розміщено на вебсайті університету та в разі необхідності оновлюються. Є підстави вважати роботу Вченої ради за звітний період задовільною.

Витяг із протоколу №1 засідання Вченої ради ОДУВС від 29 вересня 2022 року

Витяг із протоколу №3 засідання Вченої ради ОДУВС від 25 жовтня 2022 року

Витяг із протоколу №4 засідання Вченої ради ОДУВС від 29 листопада 2022 року

Витяг із протоколу №5 засідання Вченої ради ОДУВС від 26 грудня 2022 року

Витяг із протоколу №6 засідання Вченої ради ОДУВС від 31 січня 2023 року

Витяг із протоколу №7 засідання Вченої ради ОДУВС від 1 березня 2023 року

Витяг із протоколу №8 засідання Вченої ради ОДУВС від 27 березня 2023 року

Витяг із протоколу №9 засідання Вченої ради ОДУВС від 09 квітня 2023 року

Витяг із протоколу №10 засідання Вченої ради ОДУВС від 27 квітня 2023 року

Витяг із протоколу №11 засідання Вченої ради ОДУВС від 30 травня 2023 року

Витяг із протоколу №12 засідання Вченої ради ОДУВС від 27 червня 2023 року

Витяг із протоколу №13 засідання Вченої ради ОДУВС від 18 липня 2023 року

Витяг із протоколу №14 засідання Вченої ради ОДУВС від 24 липня 2023 року

Витяг із протоколу №15 засідання Вченої ради ОДУВС від 01 серпня 2023 року

Витяг із протоколу №1 засідання Вченої ради ОДУВС від 29 серпня 2023 року

Витяг із протоколу №2 засідання Вченої ради ОДУВС від 26 вересня 2023 року

Витяг із протоколу №3 засідання Вченої ради ОДУВС від 31 жовтня 2023 року

Витяг із протоколу №4 засідання Вченої ради ОДУВС від 28 листопада 2023 року

Персональний склад Вченої Ради

Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним і науковим працівникам в Одеському державному університеті внутрішніх справ

План роботи Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ на 2023-2024 навчальний рік

Звіт про роботу Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ на 2022-2023 навчальний рік

Порядок денний засідання Вченої ради

Положення про Вчену раду ОДУВС