logologo
Лідерство та команда
Ректорат

Ректорат

Положення про ректорат університету

Ректорат Одеського державного університету внутрішніх справ є постійно діючим робочим колегіальним органом управління, який створений для координації роботи підрозділів і оперативного вирішення поточних робочих питань з метою забезпечення оперативного управління діяльністю ОДУВС, спрямованої на виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради університету та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів університету.


Ректорат очолює ректор університету Дмитро Швець, який здійснює керівництво діяльністю ректорату, а в разі його відсутності - особа, що виконує його обов'язки.

 

Основними завданнями ректорату є:


Розгляд та оперативне вирішення поточних питань здійснення освітньої, наукової, фінансово-господарської та міжнародної діяльності, кадрової, виховної та профорієнтаційної роботи, юридичногоа медичного забезпечення, організації служби й внутрішнього порядку, соціальної захищеності та академічної свободи особового складу, інших організаційних питань діяльності, направлених на ефективне управління університетом та його структурними підрозділами.
 

Заслуховування результатів роботи з організації освітнього процесу, інспектування, атестації та акредитації університету, а також планів усунення виявлених недоліків та результати їх виконання.


Заслуховування звітів керівників структурних підрозділів, а також розгляд результатів роботи структурних підрозділів університету, якість комплектування структурних підрозділів.


Розгляд питання про стан дотримання фінансової дисципліни, збереження та використання майна, що перебуває в оперативному управлінні університету, матеріально-технічних ресурсів, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

 

Розгляд питання взаємодії й розвитку співробітництва, партнерських відносин із закладами вищої освіти та правоохоронними органами України, зарубіжних країн, зовнішніми стейкхолдерами (роботодавцями), іншими структурами, в тому числі інтернаціоналізації (міжнародного співробітництва, академічної мобільності здобувачів вищої освіти та працівників, спільних проєктів із закладами вищої освіти інших держав).


Підтримання в колективі високих етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної
поваги між працівниками тa здобувачами освіти.
 

Реалізація комплексного виховання здобувачів освіти та працівників у дусі дотримання законів, ідеї національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини Українського народу, підвищення престижу юридичної професії та авторитету Національної поліції, забезпечення сучасних підходів до підготовки кадрів.
 

Розгляд соціально-побутових питань, питань соціального захисту здобувачів освіти та працівників університету, створення належних умов науково-педагогічної, наукової та професійної діяльності, сприяння ix  соціальній захищеності.