Ісаєнко Максим Миколайович

Максим Ісаєнко

Народився в 1972 році в Одесі. У 1994 році закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова та вступив до аспірантури. 

Дисертацію захистив у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського у 2002 році за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2002 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». В університеті працює з 1997 року. На посаді вченого секретаря секретаріату Вченої ради – з вересня 2019 року.