Статут ГО “Студентське самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ”

Переглянути більше

Статут Координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування

Переглянути більше

Положення про самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів

Переглянути більше

Список членів Студентської ради громадської організації «Студентське самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ»

Переглянути більше

Запровадження в Одеському державному університеті  внутрішніх справ Координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування є реалізацією прав здобувачів вищої освіти, формування в них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.


Водночас курсантсько-студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання, яке забезпечує формування навичок майбутнього організатора, керівника.
 

Метою діяльності органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистостей здобувачів вищої освіти, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат свого навчання, праці тощо.
Діяльність органів самоврядування спрямована на захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти та їх участь в управлінні Університетом.

 

Курсантсько-студентське самоврядування бере участь в управлінні університетом із питань навчання, науки, побуту тощо. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Статутом університету.

Основними завданнями курсантсько-студентського самоврядування є:


• забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників курсантсько-студентського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом університету;


• участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності курсантів, студентів та магістрів;


• сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;


• популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень; 


• участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;


• виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм;


• сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;


• проведення благодійної роботи.

 


Якщо ти розумний і наполегливий, активний і добросовісний, справжній патріот своєї держави, - приєднуйся до нашої команди.

 


Контакти:

адреса:         65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1

e-mail:           samovryad.oduvs@gmail.com                                       

соц. мережі: Instagram