Морар Анастасія Олександрівна

Анастасія Морар

У вересні 2022  року вступила до університету на денну форму навчання інституту права та безпеки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право».

 

За час навчання зарекомендувала себе з позитивного боку, дисциплінованою та старанною студенткою. Поставлені завдання виконує відповідально. Бере активну участь у різноманітних культурно-масових, інформаційно-просвітницьких, наукових заходах і конкурсах, спортивних змаганнях та залучає до них студентів і курсантів. 

 

З вересня 2023 року виконує обов’язки заступника голови Координаційноїради курсантсько-студентського самоврядування університету, є старостою групи курсу, членом Координаційної ради наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених, членом Вченої ради університету. Входить до складу клубу медіації університету, а також хореографічної групи.