Херсонський факультет

 

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ утворений наказом МВС України від 17.07.2014 № 693 та здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямами 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», а також надає можливість отримати професійну технічну освіту з професії 5162 “Поліцейський”.

 

На факультеті працює перспективний колектив, який має значний педагогічний і практичний досвід; на належному рівні здійснюється науково-методичне та наукове забезпечення навчального процесу, наявна власна достатня матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється.

 

Згідно Концепції розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України за Одеським державним університетом внутрішніх справ закріплено напрямок поглибленого вивчення проблематики боротьби з наркозлочинністю. У зв’язку з цим на Херсонському факультеті створюються умови для якісної підготовки фахівців, які у майбутньому прийдуть на службу в органи Національної поліції, насамперед ті її підрозділи, які спеціалізуються на протидії наркозлочинності.

 

Херсонський факультет створений на базі закладу вищої освіти системи МВС, який проводив підготовку правоохоронців ще з 1973 року. Факультетський комплекс розміщується у м. Херсоні по вул. Фонвізіна, 1. 

 

У різні роки тут функціонували:

 

Міжреспубліканська школа підготовки молодшого та середнього начальницького складу МВС СРСР (1973–1983 рр.);

 

Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР (1983–1991 рр.); 

 

Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС України (1991–1992 рр.); 

 

Херсонське училище міліції МВС України (1992–1997 рр.); 

 

Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України (1997–2002 рр.); 

 

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ (2002–2011 рр.).

 

Навчальний фонд містить лекційну залу, 28 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерних класи, криміналістичний полігон, 3 спортивних зали, стадіон, стрілецький тир, стройовий плац, 2 бібліотеки з читальними залами (1 – спеціальна, 1 – загальна). Також факультету належить їдальня на 800 місць, гаражі, майстерні та інші господарські споруди.

 

Якісна підготовка фахівців забезпечуватиметься високим професійним рівнем науково-педагогічних кадрів. На факультеті функціонують три кафедри:

 

  • Кафедра загальноправових дисциплін;

 

  • Кафедра професійних та спеціальних дисциплін;

 

  • Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки;

 

Кафедрами факультету розроблено та на постійній основі оновлюється навчально-методичне забезпечення навчального процесу:

 

-  робочі програми навчальних дисциплін;

 

-  тексти лекцій, плани семінарських, практичних занять;

 

-  завдання для індивідуальної і самостійної роботи курсантів (студентів) (у т.ч. із використанням інформаційних технологій);

 

-  контрольні робот;

 

-  тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт;

 

-  програми практик, критерії оцінювання знань і вмінь курсантів (студентів), тощо.

 

З квітня 2018 року на базі Херсонського факультету почав роботу Центр первинної професійної підготовки, де проводиться навчання працівників відповідно до вимог стандарту професіональної (професіонально-технічної) освіти з робітничої професії “Поліцейський”, затвердженого наказом МОН України від 21.06.2018 № 669.

 

Працівники факультету мають досвід розробки та експертизи законодавчих і підзаконних актів; написання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, рекомендованих для використання у підготовці здобувачів вищої освіти Міністерством освіти і науки України.

 

На теперішній час у звя'зку із збройною агресією проти України та веденням активних бойових дій на території Херсонської області та безпосередньо м. Херсон, факультет переміщений до м. Одеси.

 


Контакти:

 

адреса: м. Одеса, пров. Сабанський, 4                тел: +380948795090 

E-mail: hf@oduvs.edu.ua