Херсонський факультет

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для підрозділів кримінальної поліції, органів досудового розслідування Національної поліції, а також інших сфер правоохоронної та юридичної діяльності, з метою забезпечення ними охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку за такими спеціальностями:

 

1) 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною (строк навчання 3 роки) та заочною (строк навчання 4 роки) формами навчання здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є доктор юридичних наук, професор Шкута Олег Олегович, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін;

 

2) 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною (строк навчання 4 роки)  та заочною (строк навчання 5 років) формами навчання здобувають вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є кандидат юридичних наук, професор Беніцький Андрій Сергійович, професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін.