Кафедра загальноправових дисциплін
Про кафедру

Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін Херсонського факультету – структурний підрозділ Одеського державного університету внутрішніх справ. Кафедра була створена Наказом МВС України від 11.10.2023 року №489.

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення навчального процесу: навчальні програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; тексти лекцій, плани семінарських, практичних занять, завдання для індивідуальної і самостійної роботи здобувачів вищої із використанням інформаційних технологій, тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт.

 

На постійній основі працює 13 науково-педагогічних працівників, з них 10 – за основним місцем роботи та 3 – сумісників. На кафедрі за основним місцем роботи працює 3 доктори наук та 4 кандидати наук.

 

За кафедрою закріплено 51 навчальна дисципліна.

 

Завідувач кафедри – Федорченко Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент.

 

Щороку кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика». Окрім того, усі науково-педагогічні працівники беруть активну участь у наукових заходах та є науковими керівниками зво упродовж року.

 

Основні завдання кафедри: 

 

− організація і здійснення підготовки фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою; 

 

− проведення наукових досліджень за профілем кафедри; 

 

− надання організаційної та методичної допомоги керівництву факультету в проведенні заходів виховної та профорієнтаційної роботи зі здобувачами вищої освіти.