Кафедра загальноправових дисциплін

За результатами проведених науково-практичних конференцій (семінарів) кафедрою були видані збірники:


Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців: збірник наукових праць. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2017 рік. 80 с. У збірнику містяться результати обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх юристів під час проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психолого-педагогічне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх юристів»  (28 квітня 2017 р., м. Херсон)


Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2017 рік. 250 с. Даний збірник містить результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, курсантів та студентів, які обговорювалися під час проведення пленарних засідань та роботи секцій Всеукраїнської науково-практичної конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»  (25 травня 2018 р., м. Херсон)


Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2019 рік. 292 с., які включають тези доповідей науково-педагогічних працівників, представників правоохоронних органів, курсантів та студентів, які брали участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»  (24 травня 2019 р., м. Херсон)


Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: Методологія, теорія, практика(до 50-річчя із дня заснування освітнього закладу МВС на Херсонщині)» 2023 рік,  які включають тези доповідей науково-педагогічних працівників, представників правоохоронних органів, курсантів та студентів, які брали участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»  (25 травня 2023 р., м. Одеса)

Графік роботи наукового гуртка

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ Наукового курсантсько-студентського гуртка «Сократ» кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС у 2023-2024 навчальному році

Переглянути більше