Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу
Про кафедру

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

 

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, створений в серпні 1994 року на основі циклу адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Одеської середньої спеціальної школи міліції. В липні 2013 року кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС була реорганізована в кафедру адміністративного права та адміністративного процесу. 

 

У різні часи на кафедрі працювали такі відомі вчені: Академік Академії правових наук України, професор С.В. Ківалов, доктори юридичних наук, професори: Додін Є.В., Берлач А.І., Волощук А.М, Користін О.Є, які внесли значний вклад у підготовку кваліфікованих спеціалістів правоохоронної діяльності та правознавців.

 

На сьогоднішній день кафедра адміністративного права та адміністративного процесу є профілюючим навчально-науковим підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ і забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної роботи в навчальному закладі. 

 

Здійснює підготовку фахівців за денною/заочною формами навчання першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії, спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

 

На кафедрі працюють 5 докторів юридичних наук та 3 кандидати юридичних наук з яких вчене звання професора мають 4 працівники,     доцента – 3 працівники, 1 працівник має почесне звання заслуженого юриста України (Ярмахі Христофор). 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують обов’язки кураторів. Щотижня з керівництвом курсів приймають участь у підведенні підсумків стану навчання здобувачів вищої освіти, розглядають питання дотримання дисципліни під час навчального процесу та у побуті, скеровують самостійну роботу курсантів і студентів. Формат останньої охоплює культурно-виховну, патріотичну виховну, просвітницьку та благодійницьку спрямованість. Особливу увагу приділяють культурному збагаченню студентів та курсантів - з ними відвідують музеї, театри, проводять додаткові заняття, присвячені найважливішим датам в історії українського народу. 

 

 Кафедра здійснює науково-дослідну роботу в рамках наукової теми: «Забезпечення  прав, свобод і інтересів людини в сучасних умовах  адміністративно-правовими засобами». Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у дослідженні питань теми науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях в межах особистих наукових інтересів.

 

Гурток

 

Кафедрою організована робота наукового гуртка курсантів, студентів та слухачів магістратури «Фортеця права» «Arce Legis».

 

Керівником гуртка є старший викладач кафедри, доктор філософії в галузі “Право” Боксгорн Анастасія Вікторівна.

 

Метою діяльності наукового гуртка «Фортеця права» «Arce Legis» є забезпечення якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування в них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу, зокрема дослідження питань, пов'язаних з інструментами захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування, використання урядового врядування в публічному адміністрування, притягненням осіб до юридичної відповідальності тощо. 

 

Члени наукового гуртка курсантів, студентів та слухачів магістратури «Фортеця права» «Arce Legis» щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей різної спрямованості, готують тези для участі у наукових конференціях, круглих столах

 

Профорієнтаційна робота

 

Науково-педагогічні працівники кафедри, а також члени наукового гуртка курсантів, студентів та слухачів магістратури «Фортеця права» «Arce Legis» відвідують учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти. Під час зустрічей зазначаються актуальні умови вступу до вищого навчального закладу, доступні спеціальності, особливості організації освітнього процесу тощо. Також науково-педагогічними працівниками проводяться лекційні заняття на теми, які є цікавими для майбутніх випускників шкіл, зокрема питання безпечного освітнього середовища у школі, протидії домашньому насильству, протидії булінгу.