• Українська
  • English
×

СУЧАСНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Інтенсивні зміни в правоохоронній системі України, зокрема приведення роботи Національної поліції до сучасних європейських і світових вимог, окрім створення належного нормативного підґрунтя для такої діяльності, вимагають удосконалення фахової підготовки поліцейських, підвищення професіоналізму та результативності. Адже ефективність дій поліції загалом оцінюється, з огляду на діяльність конкретних поліцейських – їхнє уміння спілкуватися з громадянами, ухвалювати законні та правильні рішення, адекватно поводитись у типових та екстремальних ситуаціях, проводити затримання правопорушників тощо.

Водночас високий рівень виконання поліцейськими своїх професійних обов’язків, пов’язаних з охороною публічного порядку та безпеки, боротьбою зі злочинністю, має у своїй основі належну підготовку і загальнотеоретичну, і спеціальну – професійну. З урахуванням цього, процес фахової підготовки поліцейських як організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань, не тільки не втрачає, а, навпаки, набуває все важливішого значення.

Основу професійної підготовки поліцейського становить належна тактико-спеціальна підготовка – індивідуальна тактична підготовка до дій у типових й екстремальних ситуаціях, а також підготовка до таких дій у складі службових нарядів і груп. Саме з метою якісної підготовки майбутніх поліцейських, належного методичного забезпечення навчального процесу науковцями Одеського державного університету внутрішніх справ та Львівського державного університету внутрішніх справ підготовлено новий сучасний навчальний посібник:

Тактикоспеціальна підготовка працівників Національної поліції / С.В. Албул, О.Т. Ніколаєв, О.І. Тьорло, Ю.Р. Йосипів та ін. Одеса; Львів: ОДУВС; ЛьвДУВС, 2018. – 480 с.

У посібнику вміщено ґрунтовну інформацію з тактико-спеціальної підготовки за оновленою тематикою. Викладено матеріал, який повністю відповідає нормативній базі Національної поліції України, що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти МВС України та в системі службової підготовки підрозділів поліції. Подано теми, які дають можливість якісно провести заняття, а також самостійно підготуватися.

Рецензентами зазначеного посібника виступили науковці та працівники практичних підрозділів Національної поліції України. Рекомендації до друку та використання в навчальному процесі надані Вченими радами ОДУВС та ЛьвДУВС.

Перейти до вмісту