/
Розвиток університету

Зберігаючи традиції. Рухаючись у майбутнє

Одеський державний університет внутрішніх справ є закладом вищої освіти МВС України із специфічними умовами навчання. За час свого існування заклад освіти пройшов славетний шлях від Одеської губернської школи підготовки молодших та старших міліціонерів, заснованої 27 лютого 1922 року, до Одеського державного університету внутрішніх справ, створеного Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 року № 77, який сьогодні є одним із провідних закладів вищої освіти у системі МВС.

 

Девіз

Закон. Честь. Знання

 

Місія

Діяльність кожного члену багаточисленного колективу Одеського державного університету внутрішніх справ спрямована на забезпечення навчання громадян-лідерів для нашого суспільства. Ми робимо це крізь призму нездоланного бажання побудови сучасної правової демократичної держави та неухильного верховенства права.

 

Університет забезпечує повний цикл підготовки юристів: від бакалавра до доктора наук. Курсанти і студенти вивчають такі загальноюридичні дисципліни, як: кримінальне право, цивільне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право і адміністративний процес, фінансове, податкове, митне право, юридичну психологію тощо.

 

Крім цього, є й спеціальні дисципліни, які викладаються тільки у закладах вищої освіти МВС: оперативно-розшукова діяльність, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка, протидія кіберзлочинності тощо. Для закріплення теоретичних знань проводяться виїзні практичні заняття у підрозділах правоохоронних органів.

 

Проходження практики студентами здійснюється за їхнім вибором як у державних органах та установах, так і в комерційних підприємствах і закладах.

 

Курсанти проходять практику у підрозділах Національної поліції, де будуть гарантовано працевлаштовані після закінчення навчання.

 

Професійна команда

Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено потужний педагогічний потенціал вчених: 27 докторів наук і професорів та 148 кандидатів наук, доцентів і старших наукових співробітників. Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки майбутніх юристів.

 

Студенти та курсанти

Станом на 15 березня 2023 року в Університеті навчається 3 614 студентів, слухачів та курсантів.

 

Історії успіху

Протягом всього існування Університету успішно випущено більш ніж 30 000 правоохоронців, юристів.

 

Корпуси та інші активи

Навчальний процес в університеті здійснюється в:

19 лекційних залах;

114 навчальних аудиторіях, у тому числі спеціалізованих аудиторіях;

13 комп’ютерних класах;

5 класах тактико-спеціальної та вогневої підготовки;

2 класах автомобільної підготовки;

 

навчальному полігоні «Кризова кімната, дружня до дитини», призначеному для роботи з дітьми, які постраждали внаслідок кримінального правопорушення чи стали свідками сексуального насильства або експлуатації, інших кримінальних правопорушень, або такими, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень, за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини;

 

навчальному полігоні «Впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням», призначеному для роботи з особою, яка впізнає, з метою забезпечення її безпеки;

 

навчальному полігоні «Зала судових засідань», який дозволяє демонструвати весь комплекс дій щодо протидії домашньому насильству шляхом симулювання судового засідання по притягненню винного до відповідальності;

 

комплексному навчальному полігоні «Інтерактивна класна кімната», який включає в себе два приміщення, розташовані у навчальному корпусі університету, одне із двох приміщень – це імітація однокімнатної квартири, яка оснащена відеокамерами, мікрофонами та іншим обладнанням, що забезпечує фіксацію, безпосереднє відтворення та можливість збереження відео змодельованого факту домашнього насильства та процесу реагування поліцейських на нього;

 

спеціалізованому навчальному полігоні «Лінія-102», який включає в себе два приміщення, одне з яких – навчальна аудиторія, оснащена сучасними технічними засобами, що дозволяють здобувачам освіти спостерігати в онлайн режимі за діями оператора 102, диспетчера, реагуванням наряду патрульної поліції та правильністю заповнення службової документації;

 

спеціалізованому навчальному полігоні «Поліцейська станція», оснащеному інвентарем, персональним комп’ютером з під’єднанням до всесвітньої мережі Інтернет, необхідною оргтехнікою, засобами зв’язку та спеціальними засобами індивідуального захисту, з розрахунку на двох осіб, спеціальною юридичною літературою;

 

спеціалізованому навчальному полігоні з протидії наркозлочинності;

навчальному полігоні «Тактичне містечко №1» ОЦППП «Академія поліції» (імітація будівель з різноманітними перешкодами, відеокамери, кімната ножового бою, імітаційна зброя);

 

навчальному полігоні «Тактичне містечко №2» ОЦППП «Академія поліції» (автомобіль цивільний, автомобіль патрульний);

 

навчальному полігоні «Тактичне містечко №3» ОЦППП «Академія поліції» (паркова зона; пішохідна доріжка; зона відпочинку громадян; перон; залізничний вагон; будова МАФ; пост ВОХОР; елементи промислового виробництва; автотранспорт, блок-пост);

 

двох спеціалізованих аудиторіях «Мультимедійний тир»;

 

спеціалізованій аудиторії «Лазерний тир»;

 

навчальному полігоні «Документування та розслідування воєнних злочинів» з відповідними локаціями: «Наслідки ракетного обстрілу», «Підрив автомобіля з цивільними особами», «Масове захоронення», «Катівня» та «Виявлення вибухонебезпечних предметів»;

 

6 спеціалізованих захищених аудиторіях;

смузі перешкод;

на 4 спортивних майданчиках;

у 5 спортивних залах;

у 4 стрілецьких тирах;

у 3 загальних бібліотеках;

у 2 спеціальних бібліотеках.

Крім цього, в університеті функціонують 7 спальних корпусів, 6 їдалень-буфетів та 2 медичних пункти.

 

Бібліотека та навчальні матеріали

В університеті працюють загальна та спеціальна бібліотеки загальним обсягом понад 100 000 примірників. Крім цього, в наявності значна кількість електронних видань. Вони забезпечують майбутніх фахівців навчально-методичною, науковою та художньою літературою.

 

При проведенні лекційних та семінарських занять використовуються мультимедійні презентації та навчальні фільми, відповідні спеціалізовані програмні засоби. Лекційний фонд університету переведено в електронну форму та разом з навчально-методичними комплексами дисциплін зберігається на цифрових носіях на кафедрах та у бібліотеці.

 

Факультети, наукові та адміністративні підрозділи

До складу Університету входять 4 факультети, 19 кафедр, Інститут права та безпеки, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, відділ післядипломної освіти, докторантура та аспірантура, відділи, служби та підрозділи забезпечення.

 

В університеті видаються наукові журнали «Південноукраїнський правничий часопис» та “Юридичний бюлетень”, які входять до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.). Журнали зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах як: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Державна науково-технічна бібліотека України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Національна Парламентська бібліотека України, Львівська національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника, Одеська національна наукова бібліотека, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Журнали включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій. До складу редакційних колегій журналів входять провідні науковці України, Великої Британії, Чеської Республіки та Люксембургу.

 

В університеті успішно функціонують 2 спеціалізовані вчені ради, Центр гендерної освіти, Підготовчі курси, Юридична клініка.

 

Університетське життя

Життя студентів та курсантів – це не лише суворе виховання та постійне навчання, але й яскраве дозвілля та можливість самовираження.

В університеті функціонують творчі колективи: естрадний, вокальний, танцювальний ансамблі та команда КВК «Курортна зона», де кожен студент та курсант може проявити свій талант.

Значна увага в навчальному закладі приділяється розвитку фізичної культури та спорту. На сьогодні в університеті є можливість постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку в різноманітних секціях бойових мистецтв під керівництвом досвідчених тренерів, більшість з яких є майстрами спорту. Завдяки цьому університет щороку поповнюється талановитими курсантами-спортсменами, які ще під час навчання стають чемпіонами України, Європи та Світу.

 

Міжнародні партнери

Встановлення та розвиток зв’язків із закладами вищої освіти, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією «Штефан чел Маре» Республіки Молдова, Поліцейським університетським коледжем Фінляндської Республіки, Освітнім комплексом поліції Республіки Вірменія, Алматинською академією Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан ім. М. Есбулатова, Румунською школою підготовки агентів поліціі м. Василя Ласкара, Литовською школою поліції, Центром німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA, Вищою школою поліції (м. Щитно, Республіка Польща), Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) тощо.