• Українська
  • English
×

До уваги науковців!

19 травня 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить Всеукраїнський конкурс науково-практичних презентацій «Використання методів науки і техніки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень».

До участі у конкурсі запрошуються ад’юнкти (аспіранти), вчені, практичні працівники органів правопорядку, які здійснюють науковий пошук.

Метою проведення конкурсу є узагальнення, модернізація, стандартизація, адаптація та упровадження методів науки і техніки для підвищення ефективності та результативності досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Для участі у роботі конкурсу просимо до 20 квітня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у конкурсі;

– науково-практичний опис методів досудового розслідування;

– презентацію для візуалізації описаного методу.

 ВИМОГИ ДО ОПИСУ МЕТОДУ:

Оргкомітет конференції приймає науково-практичні описи використання методів науки і техніки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень обсягом до 7-ми сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Обраний метод описується за такою схемою:

І. Загальні положення методу:

1) назва методу;

2) автор методу (з посиланням на першоджерело);

3) автор модифікації методу;

4) сутність методу – стислий опис основних положень методу;

5) мета методу;

6) правила застосування методу – чіткі настанови чи вимоги, що регламентують порядок застосування методу, а також технічні вимоги, яким повинна відповідати процедура його застосування;

7) умови застосування методу – умови, за яких можливе та доцільне застосування методу;

8) переваги застосування методу – властивість методу, яка вигідно відрізняє його серед інших методів;

9) недоліки застосування методу – перелік недоліків, які впливають на рівень ефективності застосування методу у досудовому розслідуванні;

10) очікувані результати застосування методу;

11) необхідні матеріали для застосування методу – засоби, що необхідні для ефективного процесу застосування методу;

12) термін активного застосування методу – розрахунок витрат часу на застосування методу.

ІІ. Тактика застосування методу на різних етапах його реалізації: підготовчому, основному та заключному.

Список використаних джерел оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Науково-практичний опис методів необхідно надати у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *.docx.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(097) 561-87-84 – завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії к.ю.н., доцент Заєць Олександр Михайлович;

(050) 226-11-51 – т.в.о. начальника науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності к.ю.н., с.н.с., доцент Горбаньов Ігор Миколайович;

(063) 577-02-00 – професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії д.ю.н., професор Цільмак Олена Миколаївна.

Перейти до вмісту