Кафедра професійних та спеціальних дисциплін
Про кафедру

Кафедра професійних та спеціальних дисциплін

 

Кафедра професійних та спеціальних дисциплін створена на базі Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ у 2014 році.

 

Основними завданнями кафедри є:

 

  • організація та здійснення на сучасному рівні навчальної, наукової та практичної підготовки курсантів та студентів за закріпленими за кафедрою дисциплінами;

 

  • розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, запровадження нових освітніх технологій, форм та методів навчання з урахуванням практичного досвіду діяльності правоохоронних органів;

 

  • організація підвищення професійної майстерності та наукової кваліфікації науково-викладацького складу;

 

  • забезпечення взаємодії з національними та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, проведення наукових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток професіоналізму працівників ОВС, забезпечення взаємодії Національної поліції та громадянського суспільства, підвищення рівня захисту прав і свобод людини і громадянина.

 

Очолює кафедру Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, доцент, діючий адвокат, член Ради адвокатів Херсонської області.

 

На кафедрі працює 27 осіб, з яких:

 

18 штатних працівників, серед них: 2 доктори юридичних наук (2 мають вчене звання професора), 11 кандидатів наук, з яких 9 кандидатів юридичних наук (з них 1 має вчене звання професора та 1 має вчене звання доцента), 2 доктори PhD.

 

5 осіб працюють за внутрішнім сумісництвом, з них: 1 доктор юридичних наук, професор та 2 кандидати юридичних наук (з них 1 має вчене звання доцента).

 

4 особи працюють за зовнішнім сумісництвом, з них 1 доктор наук, професор, 2 кандидати юридичних наук.

 

Практичний досвід роботи в органах внутрішніх справ та прокуратури України мають 8 працівників кафедри.

 

Практичний досвід роботи в судовій системі України мають 2 працівники кафедри.

 

Практикуючими адвокатами є 3 працівники кафедри, з яких 1 є професійним медіатором.