Кафедра професійних та спеціальних дисциплін
Наукова діяльність

Кафедра професійних та спеціальних дисциплін

Богатирьов І.Г., Василяка Д.К., Шкута О.О. Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2014. 176 с. Метою підготовки даного навчального посібника є розроблення науково-обґрунтованих положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення законодавства та практики його застосування щодо виправлення і ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності цього процесу. Вивчено витоки становлення і розвитку виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. Здійснено аналіз принципів кримінально-виконавчого законодавства для даної категорії засуджених. Надано характеристику засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки, в контексті вчинених ними злочинів. Окреслено правовий статус засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях серенього рівня безпеки. Здійснено характеристику засобів виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. Навчальний посібник розрахований на студентів, наукових співробітників, аспірантів, працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

Шкута О. О. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель : монографія. Херсон : Гельветика, 2017. 366 с. Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної системи України у ХХІ ст. Розкрито теоретичні та методологічні засади функціонування пенітенціарної системи України. Здійснено аналіз формування та реалізації пенітенціарної політики в концептуальних положеннях пенітенціарної системи України. Розроблено галузеві та міжгалузеві засади функціонування пенітенціарної системи України. Вироблено теоретико-прикладну модель функціонування пенітенціарної системи України у ХХІ столітті. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу органів і установ Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

 

Богатирьов І.Г., Пузирьов М.С., Шкута О.О. Доктрина пенітенціарного права : монографія. Київ : Дакор, 2017. 236с. У монографії наведено теоретичне узагальнення та запропо- новано нове вирішення наукового завдання щодо розроблення доктрини пенітенціарного права України. Узагальнено історико- правові засади пенітенціарної політики України як першоосно- ви формування пенітенціарного права. Проаналізовано теорію і практику виконання покарань в Україні та зарубіжних країнах як методологічну основу розроблення доктрини вітчизняного пенітенціарного права. Виокремлено теоретико-прикладні передумови формування доктрини пенітенціарного права України та окреслено перспективи розроблення пенітенціарного закону. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу Державної кримі- нально-виконавчої служби України.

 

Устюжанінова О. Т., Шкута О.О. Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і практика : монографія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 216 с. Монографія присвячена дослідженню функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. У роботі досліджено кримінально-виконавчі засади функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. Сформульовано поняття, розкрито зміст функціонування та фактори впливу на функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. Зясовано сучасний стан та запропоновано шляхи вдосконалення Державної кримінально виконавчої служби України. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу органів і установ Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань.

 

Дмитренко Н.А., Шкута О.О. Злочинність у Збройних Силах України: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 186 с. Монографія присвячена дослідженню злочинності у Збройних Силах України. У роботі досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем запобігання злочинності у Збройних Силах України та обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів України. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу правоохоронних органів України та Збройних Сил України.

 

Дезертиртво в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспект : монографія / А.О. Кавунська, М.В. Корнієнко, О. О. Шкута. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 226 с. Сьогодні дезертирство, на жаль, є одним з найпоширеніших і найбільш небезпечних військових кримінальних правопорушень, оскільки не лише посягає на об’єкт кримінально-правової охорони, а й порушує конституційний обов’язок громадянина України захищати Вітчизну (ст. 65 Конституції України). Особливої суспільної небезпеки дезертирство набуло в період дії воєнного стану, що засвідчило необхідність проведення сучасного комплексного наукового дослідження, реалізацію якого здійснено А.О. Кавунською, М.В. Корнієнком та О.О. Шкутою в монографії «Дезертирство в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспект». У роботі надано кримінально-правову та кримінологічну характеристику дезертирства в Україні, а також досліджено теоретичні і практичні проблеми запобігання його вчиненню в умовах воєнного стану, у результаті чого обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки та практики.