Кафедра державно-правових дисциплін
Про кафедру

Кафедра державно-правових дисциплін

 

Кафедра  державно-правових дисциплін є структурним підрозділом інституту права та безпеки ОДУВС та проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

 

Основні завдання кафедри полягають:

 

  • в організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу із державно-правових навчальних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

 

  • у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;

 

  • у забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі студентами та аспірантами.

                                                                                                                              

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Сила права», діяльність якого спрямована на формування навичок науково-дослідної роботи, розширення кола наукових інтересів і підвищення рівня професійної підготовки студентів. Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри здійснюється наукова робота, яка полягає у підготовці наукових статей, участі у наукових конференціях та круглих столах.