Кафедра державно-правових дисциплін

Організація науково-дослідної роботи кафедри здійснюється за темою: «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні». 

 

Тема об’єднує в собі широке коло наукових проблем різних галузей права: конституційного, адміністративного, кримінального. Також важливе місце в розробці цілісної концепції національної безпеки займає міжнародне публічне право.

 

Основними напрямками наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри є:

 

  • проблеми верховенства права в інтеграційних процесах держави;

 

  • захист прав людини в умовах війни;

 

  • реформування політичних інститутів в Україні;

 

  • альтернативні способи вирішення юридичних конфліктів;

 

  • проблеми правотворчої діяльності.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах.

 

Спільно з кафедрами інституту права та безпеки щорічно проводиться тематична наукова конференція: «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики».