Про кафедру

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін є однією з кафедр факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та була створена у 1999 році.

 

В умовах реформування правоохоронних органів, де основним функціональним призначенням діяльності поліції стає сервісне обслуговування громадян, зміщується акцент співвідношення правової регламентації публічного та приватного інтересів, що стає поштовхом до більш прискіпливого вивчення блоку навчальних дисциплін про приватне право. Саме на кафедру покладено завдання забезпечити вивчення приватно-правових галузей права, які закладають фундамент у базову підготовку фахівців-юристів найвищого ґатунку.

 

Освітня діяльність кафедри відтворюється у змістовному наповнені питомої ваги освітніх програм, що реалізуються в університеті, певну частину яких складають вибіркові освітні компоненти, що опосередковують творчу пропозицію власних авторських доробок науково-педагогічних працівників кафедри на запити здобувачів в межах формування індивідуальних освітніх траєкторій останніх.

 

Приватно-правова сутність діяльності кафедри віднайшла відтворення й у кафедральній темі науково-дослідної роботи «Євроінтеграційні тенденції захисту приватних інтересів у правоохоронній діяльності», що пронизує всі прояви правосуб’єктності кафедри в якості структурної одиниці університету.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують наукові зв’язки із представниками освітніх закладів системи МВС та інших закладами вищої освіти України, співпрацюють з практичними підрозділами ГУНП України в Одеській області, а також із закладами загальної середньої освіти шляхом здійснення профілактичної та просвітницької роботи.

 

Представники кафедри є постійними учасниками щорічного університетського конкурсу «Викладач року», де неодноразово посідали призові місця.

Кафедрою цивільно-правових дисциплін проводиться Олімпіада знавців цивільного та сімейного права. Учасники проходять завдання у два етапи, з числа найкращих у першому турі обираються ті, хто пройде у другий тур, який проводиться за участю представниками практичних підрозділів.

 

Кафедра безпосередньо прийняла участь у проведенні на базі економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова та Апеляційного суду Одеської області ІІІ Всеукраїнського турніру з цивільного права та процесу «PRO ET CONTRA». У даному заході представники Одеського державного університету внутрішніх справ у супроводі науково-педагогічних працівників кафедри ЦПД та юридичної компанії “AS: Legal” посіли почесне четверте місце серед 12 команд.

 

Наявні певні результати роботи науково-педагогічних працівників кафедри зі здобувачами вищої освіти, зокрема були подані матеріали студентки магістратури Коваль І.В. на конкурс наукових робіт, який оголошений Міністерством освіти та науки України та Генеральної прокуратури України за темою «Сім кроків прокурора на зустріч суспільству».

 

На кафедрі напрацьована добра традиція підготовки разом з представниками юридичної компанії “AS: Legal” здобувачів до участі у Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного права та процесу «Майстерність судової промови». Зокрема, під керівництвом завідувача кафедри Маковія В.П. курсанти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування зайняли І місце з 25 команд у ІІІ Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного права та процесу «Майстерність судової промови».

 

Здобувачка вищої освіти інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ Кривопиша А.С. прийняла участь у конкурсі наукових робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ і написала наукову роботу під керівництвом доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Церковної О.В. та була нагороджена дипломом третього ступеня у номінації «Цивільно-правові та господарсько-правові науки»

 

У рамках «Програми обміну поліцейськими 2017» Європейського поліцейського коледжу (СEPOL) доцент кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Мирза Світлана Степанівна відвідала Вищу школу підготовки державних службовців Баварії, а саме: Поліцейську академію, яка знаходиться у м. Фюрстенфельдбрук. У рамках запозичення практичного досвіду поширюється практика методичних напрацювань з відповідними ситуаційними завданнями.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри задіяні під час викладання на курсах підвищення кваліфікації за цивільно-господарським правовим циклом, а також беруть участь у проєкті з підготовки спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі, що проводиться під егідою UNICEF

 

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують обов’язки кураторів. Щотижня з керівництвом курсів приймають участь у підведенні підсумків стану навчання, дисципліни, скеровують самостійну роботу курсантів і студентів. Формат цієї роботи охоплює культурно-виховну, патріотичну виховану, просвітницьку та благодійницьку спрямованість. Особлива увага надається індивідуально-виховній роботі зі здобувачами вищої освіти.

 

В межах профорієнтаційної роботи з учнями випускних класів, закріплених за викладачами кафедри шкіл, періодично проводяться зустрічі та бесіди. Під час їх проведення надається інформація про університет, викладачі пояснюють правила прийому та навчання, відповідають на запитання.