Наукові доробки членів кафедри відповідають кафедральній темі дослідження «Євроінтеграційні тенденції захисту приватних інтересів у правоохоронній діяльності», розробка якої є актуальною для освітнього процесу та правоохоронних органів.

 

Основними напрямами впровадження результатів науково-дослідної роботи є використання відповідних пропозицій при удосконаленні законодавства і його застосуванні в практичній діяльності Національної поліції та освітньому процесі університету. На кафедрі виконано 6 наукових дисертаційних досліджень.

 

Основні навчально-методичні напрацювання, підготовлені науково-педагогічними працівниками кафедри, включають:

 

- 12 монографій, серед яких: «Підстави звільнення працівника від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди: теорія і практика», 2009;  «Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі», 2010;  «Набувальна давність у цивільному праві: теорія та практика», 2014;  «Підстави звільнення працівника ОВС від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди», 2014; «Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою: теорія та практика», 2020; «Спадкування подружжя за цивільним законодавством України: питання теорії та практики», 2023;

 

- 26 підручників та навчальних посібників, серед яких «Зобов’язальне право України (елементарний курс)», 2010 рік; «Міжнародне приватне право», 2010 рік; «Цивільне право у двох частинах: Частина 2», 2013; «Актуальні проблеми спадкового права», 2014; «Цивільне право у двох частинах: Особлива частина», 2015; «Цивільне право: елементарний курс (2 частина)»; «Міграційне право»; «Екологічне право»; «Цивільний процес у схемах і таблицях»; «Екологічне право в схемах»; «Земельне право в схемах» 2017 р.; збірник кросвордів з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 2018 р.; «Цивільне право у схемах і таблицях з ілюстраціями. Загальна частина» 2021 р.; «Ситуаційні вправи з цивільного права та процесу: підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (для здобувачів першого освітнього ступеня)» 2022 р.; «Ситуаційні вправи з цивільного права, цивільного процесу та трудового права: підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (для здобувачів другого освітнього ступеня)» 2023 р. тощо;

 

- 6 коментарів цивільного законодавства (Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Том 5: Право власності та інші речові права, 2011; Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар, Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір, 2012; Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар, Т. 8: Договори про передачу майна у власність та користування, 2013, науково-практичний коментар Житлового Кодексу України, 2016), а також понад 90 навчально-методичних матеріалів різного характеру.

 

Щорічно проводиться міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій» та міжнародна науково-практична конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права».

 

Організована робота науково-дослідного курсантсько-студентського гуртка «Молодий цивіліст». Керівником гуртка є доцент кафедри, к.ю.н., доцент Мирза Світлана Степанівна.

 

Метою діяльності гуртка є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що викладаються, експериментування та моделювання. До участі в роботі гуртка залучаються курсанти та студенти, які бажають займатись науково-дослідною роботою.

 

Члени наукового курсантсько-студентського гуртка щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних повідомлень, беруть участь у наукових конференціях, а також у науково-дослідній роботі кафедри.