Перелік навчальних дисциплін кафедри цивільно-правових дисциплін

 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

 

на 2023-2024 рік

 

п\п

Назва навчальної дисципліни

1.

Актуальні питання права інтелектуальної власності

2.

Міжнародне приватне право

3.

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

4.

Господарське право

5.

Деліктні зобов’язання

6.

Екологічне право

7.

Актуальні проблеми охорони і захисту трудових прав

8.

Правове регулювання охоронних послуг на об'єктах морського

транспорту

9.

Правові інструменти альтернативного вирішення спорів

10.

Приватне право: практика тлумачення і застосування

11.

Проблеми правозастосування при вирішенні цивільних спорів

12.

Речове право

13.

Сімейне право

14.

Спадковий процес

15.

Трудове право

16.

Цивільнеправо

17.

Цивільне право та процес

18.

Цивільнийпроцес

19.

Особливості правового регулювання господарської діяльності у різних сферах економіки

20.

Виконавче провадження

21.

Основні підходи та напрями модернізації цивільного права

22.

Зобов’язальне право

23.

Практика вирішення цивільних спорів судами різних інстанцій

24.

Складання процесуальних документів  у цивільному судочинстві

25.

Техніка та технологія договірних відносин

26.

Виконавче провадження

27.

Відшкодування шкоди у цивільному праві.

28.

Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій (ВПО)