ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ

 

ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1. Іноземна мова професійного спрямування

 

2. Українська мова професійного спрямування

 

3. Юридичне документознавство

 

4. Українська наукова мова

 

5. Латинська мова

 

6. Риторика