Тема науково-дослідної роботи кафедри «Формування мовної комунікативної компетентності працівника Національної поліції України».

 

Науково-методичні видання кафедри

 

1. Cybercrime. Practice tests: 20 units of vocabulary practice selfstudy and classroom use: навч. посіб. для бакалаврів та магістрів /укл.: О. М. Мітіна, Л. Д. Швелідзе, Т. Л. Караваєва. Одеса :Фенікс, 2019. 72 с.

 

2. Ситько О.М. Українська світська новолатинська поезія середньовічно-барокової доби: монографія. Одеса, 2020. 192 с.

 

3. Ситько О.М. Via Latina ad iurisprudentia: словник латинських юридичних висловів. Одеса: ОДУВС, 2020. 

 

4. Еnglish for Law Enforcement: навч. посіб. для здобувачів освіти першого та другого освітніх рівнів. Одеса: ОДУВС, 2021. 376 с.

 

5. Cитько О.М., Тягнирядно Є.В. Юридичне документознавство: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2022. 140 с. 

 

6. Шаповаленко Н. М. Українська мова професійного спрямування: навч-методичний посібник. Одеса: ОДУВС, 2022. 146 с.

 

7. Шаповаленко Н.М. «Пишемо правильно» з теоретичним матеріалом з орфографії та системою письмових вправ: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с.

 

8. Антуф’єва В.А., Арапакі М.В., Грінченко С. Б., Драпалюк К. І., Ісмайлов К. Ю., Лісовська А. О., Ситько О. М., Сусол Л. О., Федоров І. В., Чичян О. О., Яворська А.О. English For Law Enforcement: мультимедійний навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2022. 

 

9. Memo (recommendations) regarding the Actions of the Population during the Legal Regime of Martial Law in Ukraine: Recommendations / O.T. Nikolaiev, Ye.F. Bakhchevan, E.I. Mohorian, O.O. Chychian. Odesa. OSUIA, 2022. 28 p.

 

10. Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх правоохоронців: монографія /за загальною редакцією О.Ситько. Одеса: ОДУВС, 2021. 120 с.

 

Наукові заходи кафедри

 

1. Мовна підготовка поліцейських: традиції, перспективи та зарубіжний досвід: матеріали Міжнародного круглого столу з нагоди 100-річчя Одеського державного університету внутрішніх справ (04 серпня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. 186 с.

 

2. Мова і право: лінгвістичний аспект розуміння, тлумачення та застосування права: матеріали міжвузівського круглого столу з нагоди Дня української писемності та мови (09 листопада 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. 201 с.

 

3. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН (24 квітня 2023 р.). Одеса: ОДУВС, 2023. 200 с.

 

Міжнародні стажування

 

Ситько О.М. завідувач кафедри мовної підготовки, к.філол.н., доцент

 

Міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність. Uczciwość akademicka» (16 травня – 24 червня 2022 року), організоване Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава). 180 годин, 6 кредитів.

 

Арапакі М.В. викладач кафедри мовної підготовки

 

Міжнародне наукове стажування «Навчально-наукова діяльність: виклики, рішення та перспективи. Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives» на базі Білостоцького університету в Польщі, з 21 марта по 29 квітня 2022 року. 180 годин, 6 кредитів

 

Наукові гуртки кафедри

 

На кафедрі мовної підготовки функціонують два курсантсько-студентські наукові гуртки: «Джерело» з української мови (керівник – професор кафедри Тягнирядно Є.В.) і «Fascinating English» (керівник – старший викладач кафедри Драпалюк К.І.). 

 

На регулярних зустрічах студенти та курсанти поглиблюють свої знання державної й англійської мов завдяки дискусіям, участі в конкурсах та наукових заходах, публічним виступам. Ефективність роботи наукових гуртків підтверджена численними публікаціями, авторами яких є гуртківці кафедри.