Про кафедру

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

 

Як самостійний підрозділ кафедра кримінального процесу була створена згідно наказу МВС України від 18.01.2002 № 47 «Про організацію підготовки кадрів у Національному університеті внутрішніх справ» та наказу ОЮІ НУВС від 18.02.2002 № 40 «Про затвердження штату Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ» шляхом реорганізації кафедри кримінального процесу та криміналістики в кафедру кримінального процесу. Відповідно до наказу МВС України від 16.06.2023 року кафедру кримінального процесу було реорганізовано у кафедру кримінального процесу та криміналістики.

 

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції Ганна Тетерятник. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2021 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, у 2022 році отримала вчене звання професора. Очолює наукову школу «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики кримінального процесу». Є гарантом освітньо-професійної програми «Право» першого освітнього рівня. Лауреат Премії Верховної Ради України для молодих вчених за 2022 рік, стипендіат Стипендії Кабінету Міністрів України на 2023 – 2025 рік. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 41.884.04, членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук СРД 41.884.02.

 

Діяльність кафедри забезпечується також штатним доктором юридичних наук, професором Владиславом Тарасенко, який є членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 41.884.04, членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук СРД 41.884.02. Професор кафедри кандидат юридичних наук, професор Сергій Смоков  очолює наукову школу «Криміналістичні та процесуальні аспекти досудового розслідування». Доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Лісніченко є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук СРД 41.884.02. На кафедрі працює професор кафедри з багаторічним педагогічним досвідом кандидат юридичних наук, доцент Микола Янковий. Доцентами кафедри також є кандидат юридичних наук, доцент Ганна Мудрецька, кандидат юридичних наук майор поліції Олена Марченко, кандидат юридичних наук Галина Паламарчук.

 

На замовлення ГСУ МВС України та слідчого управління ГУНП в Одеській області кафедрою виконуються практичні розробки щодо вдосконалення діяльності органів досудового слідства, вживаються заходи щодо впровадження позитивного досвіду роботи слідчих, криміналістичних підрозділів шляхом організації круглих столів, сумісних нарад, а також викладання на курсах підвищення кваліфікації.

 

На сьогоднішній день кафедра кримінального процесу та криміналістики є профілюючим навчально-науковим підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ і забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи в навчальному закладі. 

 

Одним із основних напрямків діяльності в освітньому процесу є підготовка майбутніх слідчих до розслідування воєнних злочинів, злочинів, що вчиняються в умовах воєнного стану.