Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри кримінального процесу та криміналістики є досить широкими, що сприяє  формуванню правової свідомості  та правової культури у майбутніх фахівців, про що свідчить дослідження актуальних питань, пов’язаних із розвитком науки кримінального процесуального права; сутністю, соціально-правовою цінністю та значенням кримінальної процесуальної форми; правовим змістом засад кримінального провадження; впливом практики Європейського суду з прав людини на кримінальне судочинство; реалізацією особливих порядків кримінального провадження; процесуальними механізмами міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; проблемами виконання судових рішень; вивченням кримінального процесу зарубіжних держав та багато інших. Зазначена проблематика знайшла своє відображення у наступних наукових роботах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі кримінального процесу та криміналістики функціонує  науковий гурток «Правник». На засіданнях гуртка розглядаються актуальні проблеми науки кримінального процесу, що вимагають уваги і дослідження молодих науковців. Особлива увага приділяється проблемним питанням здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

 

Члени гуртка є переможцями конкурсів наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України; Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів та студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.