Про кафедру

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Кримінальна поліція є ключовим елементом сучасної системи правоохоронних органів України. Ефективність її роботи в значній мірі залежить від професійної підготовки її співробітників. Саме тому створення та розвиток кафедри оперативно-розшукової діяльності, що має за мету підготовку сучасних, висококваліфікованих фахівців для підрозділів кримінальної поліції нової формації, які мають глибокі теоретичні знання та практичні навички, має велике значення. 

 

Свою історію кафедра розпочинає з 1990 року, коли її було створено на базі циклу спеціальних дисциплін як базовий структурний підрозділ  закладу вищої освіти. В теперішній час кафедра незмінно на високому рівні здійснює освітню та методичну діяльність за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», а також проводить плідну науково-дослідну роботу. Крім цього науково-педагогічний склад кафедри на високому рівні проводить заняття у галузі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації працівників практичних підрозділів Національної поліції України.

 

Особливістю науково-педагогічного складу кафедри є наявність значного практичного досвіду роботи в оперативних та слідчих підрозділах органів внутрішніх справ та Національної поліції України.

 

Кафедра є співзасновником Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності (http://aord.com.ua/en/).

 

Кафедра ОРД є випускною кафедрою факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС. Крім того, кафедра бере участь у підготовці фахівців, які випускаються на усіх факультетах університету.

 

Основні напрямки діяльності кафедри: 

 

Теоретична підготовка: забезпечення набуття здобувачами вищої освіти загальними та спеціальними компетентностями у сфері правоохоронної діяльності та правознавства, а також досягнення результатів навчання, визначених сучасними стандартами вищої освіти.

 

Практична підготовка: Організація освітнього процесу кафедри є практикоорієнтованою, що забезпечую процес набуття здобувачами вищої освіти навичками практичного застосування теоретичних знань.