З метою якісного забезпечення освітнього процесу науково-педагогічними працівниками кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, підготовлено, в тому числі у співавторстві, цілу низку видань для забезпечення освітнього процесу.

 

Протидія підрозділів карного розшуку незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів : монографія / С. В. Албул, Д. О. Ноздрін. – Одеса : ОДУВС, 2014. – 200 с. 

 

Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: навчальний посібник / С.В. Албул, Т.С. Демедюк, О.Є. Користін, В.Ф. Паскал. –  Одеса: ОДУВС, 2015. – 354 с. 

 

Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко, Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін: за заг. ред. С.В. Албула. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 270 с. 

 

Основи оперативно-розшукової діяльності: термінологічний словник / С.В. Албул. – Одеса: Астропринт, 2017. – 132 с. 

 

Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованій злочинності: навчальний посібник / С.В. Албул, С.В. Андрусенко. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 142 с. 

 

Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні: навчальний посібник / С.В. Албул, Р.В. Мукоіда, Д.О. Ноздрін; За заг. ред. С.В. Албула. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 130 с. 

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика проведення окремих слідчи х (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації / С.В. Албул, С.В. Андрусенко. – Одеса : ОДУВС, 2018. – 92 с.

 

Протидія безконтактному способу розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів за допомогою мережі Інтернет: методичні рекомендації / С.В. Албул, Є.В. Поляков, Т.Г.Щурат. – Одеса : ОДУВС, 2018. – 21 с.

 

Розшукова справа (Серія: Теорія і практика ОРД): практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 30 с.

 

Справа оперативного супроводження кримінального провадження: практичний посібник / С. В. Албул, Т. Г. Щурат. – Одеса : ОДУВС, 2019. – 90 с.

 

Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навчальний посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; За заг. ред. В.В. Аброськіна. – Одеса : ОДУВС, 2020. – 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

 

Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат; за ред. С.В. Албул. Одеса: ОДУВС, 2020. – 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

 

Принципи оперативно-розшукової діяльності: посібник / С.В. Албул. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 60 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

 

Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина: збірник ситуаційних задач / С. В. Албул, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, І. Л. Форнальчук, Т. Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2020. 88 с.

 

Оперативні комбінації: правові та організаційно-тактичні засади: монографія. Одеса: ОДУВС, 2020. 250 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

 

Оперативно-розшукова протидія злочинам проти власності туристів в Україні: монографія / С.В. Албул,  В.В. Аброськін, М.О. Волошина, К.М. Манойленко; За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2021. 178 с. 

 

Справа контрольно-спостережного провадження: практичний посібник / уклад. С. В. Албул, О. О. Ганжа, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат. Одеса: ОДУВС, 2021. 48 с.

 

Агентурно-оперативна робота підрозділів Національної поліції України: навчальний посібник / С.В. Албул, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат, В.В. Дулгер. Одеса : ОДУВС, 2021. 111 с. 

 

Албул С.В. Теоретико-правові та організаційно-тактичні засади агентурно-оперативної роботи Національної поліції України: монографія. Одеса: ОДУВС, 2021. 320 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

 

Албул С.В. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 220 с. 

 

Албул С.В. Психологія агентурно-оперативної роботи: навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 120 с. 

 

Оперативний пошук в діяльності підрозділів кримінальної поліції: правові та організаційно-тактичні засади: монографія / С.В. Албул, С.Л. Дьоров, М.О. Волошина; за заг. редакцією С. В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2022. 220 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

 

Оперативно-розшукові операції із залученням негласних працівників: правові та організаційно-тактичні засади: монографія / С.В. Албул, Т.Г. Щурат. Одеса: ОДУВС, 2022. 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

 

Заява про кримінальне правопорушення: алгоритм дій працівника кримінальної поліції : методичні рекомендації / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса: ОДУВС, 2022. 28 с.

 

Албул С.В. Оперативно-розшукова тактика: навчальний посібник / С.В. Албул. Одеса: ОДУВС, 2022. 156 с.

 

Албул С.В. Несення служби на блокпостах підрозділами Національної поліції України пам’ятка. Одеса: ОДУВС,2022. 56 с.

 

Албул С.В. Оперативно-розшукова нейтралізація кримінальної активності організованих злочинних угруповань: організаційно-тактичні аспекти: монографія. Одеса: ОДУВС, 2022. 290 с. (Серія: Теорія і практика ОРД). 

 

Організація і тактика оперативно-розшукової протидії шахрайствам, вчиненим з використанням мережі Інтернет та засобів телефонного зв'язку : посібник / С. В. Албул, О.О. Ганжа, А.В. Гаспаров, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2023. – 40 с.

 

Організаційно-правові засади системи оперативного інформування про загрози терористичного характеру в Україні : навчальний посібник / С. В. Албул, В.В. Горб. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 134 с. 

 

Особиста справа (результати роботи з оперативними контактами та іншими джерелами оперативної інформації) : практичний посібник / С. В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, Т.Г. Щурат. Одеса : ОДУВС, 2023. – 120 с. 

 

Справа оперативного супроводження кримінального провадження: практичний посібник / С. В. Албул, С. О. Єгоров, Є. В. Поляков, Т. Г. Щурат; За заг. ред. професора С.В. Албула. Одеса : ОДУВС, 2023. 90 с. 

 

Примірники вказаних видань поповнили фонди загальної та спеціальної бібліотек Одеського державного університету внутрішніх справ, Херсонського факультету вишу та Одеського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції». У свою чергу, електронні варіанти завантажені до Електронного репозитарію наукових публікацій ОДУВС.

 

Наукова діяльність: 

 

Основною метою проведення науково-дослідної роботи кафедри є вирішення правових, організаційних, тактичних, інформаційних та інших проблем, які стоять перед оперативними підрозділами Національної поліції України.

 

Науково-дослідна робота кафедри, спрямована на: розроблення пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення правових та організаційно-тактичних засад діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України; розроблення наукових, методичних та практичних рекомендацій з удосконалення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України; підготовку друкованих і електронних видань підручників, монографій, посібників, статей, а також інших наукових, навчально-методичних та інформаційних матеріалів.

 

Серед найбільш вагомих досягнень кафедри особливо необхідно відмітити розробку Концепції розвитку кримінальної розвідки, підготовку перших за часів незалежності України фундаментальних підручників «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина» та «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина» з грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні» та участь у авторському колективі з підготовки Науково-практичного коментаря Кримінального процесуального кодексу України.

 

За ініціативою науково-педагогічного складу кафедри у квітні 2015 року було створено громадське об’єднання «Всеукраїнська асоціація науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності» (www.aord.com.ua) у лавах якого на сьогодні провідні науковці та досвідчені практики.

 

З метою зміцнення зв’язку навчання курсантів з діяльністю оперативних підрозділів органів Національної поліції, найбільш повного використання професійного та наукового потенціалу кафедри у вирішенні практичних завдань боротьби зі злочинністю, на підставі спільної угоди між кафедрою ОРД ФПФПКП ОДУВС та УКР ГУ НП України в Одеській області, створено кафедру ОРД на громадських засадах.

 

Науково-педагогічний склад кафедри брав активну участь у підготовці працівників нової патрульної поліції. Наукові здобутки працівників кафедри були враховані під час розробки проектів законодавчих і відомчих нормативних актів, зокрема Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основи державної політики протидії злочинності», Кримінального процесуального кодексу України, Державної програми протидії рейдерству, Державного стандарту професійно-технічної освіти (професія: поліцейський; кваліфікація: поліцейський), відомчих інструкцій з різних напрямів оперативно-розшукової діяльності.

 

Наукові та навчально-методичні розробки працівників кафедри впроваджені у практичну діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України, наукову та освітню діяльність інших закладів вищої освіти.

 

На теперішній час науково-педагогічним складом проводиться плідна робота з розроблення фундаментальної кафедральної теми «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України».

 

На кафедрі функціонує науковий гурток курсантів та студентів, члени якого беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

 

Члени кафедри представлені в редакційних колегіях фахових наукових журналів «Південноукраїнський правничий часопис», «Юридичний бюлетень» та у спецрадах із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, де виступають в якості офіційних опонентів.

 

Наукові праці членів кафедри неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах.

 

Інформація про підготовлені праці завантажена до Електронного репозитарії наукових публікацій Одеського державного університету внутрішніх справ (http://dspace.oduvs.edu.ua), наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, пошукових профілів на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та персональних профілів ORCID.

 

Видання науковців кафедри розміщені у бібліотеках наукових установ та закладів вищої освіти України та зарубіжних держав, зокрема у Бібліотеці Конгресу США.