Для громадян

Вимоги нормативно-правових актів МОН України та Положення про порядок виготовлення, видачу, облік та зразок форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразок академічної довідки в Одеському державному університеті внутрішніх справ для отримання дублікатів документів про вищу освіту (диплома про вищу освіту та/або додатка до диплома про вищу освіту) зазначають наступне:

 

Дублікати документів про вищу освіту виготовляються та видаються університетом за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до університету, яка реєструється відповідно до законодавства. 

 

У заяві про видачу дубліката документа про вищу освіту зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження; серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує та підтверджує її спеціальний статус; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); місце проживання, телефон особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту; найменування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) та рік його закінчення; назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; причина замовлення дубліката (втрата; викрадення документа про вищу освіту; пошкодження документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації; якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту; інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката).

 

До заяви додаються копії наступних документів: копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності); копія закордонного паспорта (за наявності) для написання прізвища та імені англійською мовою; копія паспорта громадянина України; копія диплома та додатка до нього (за наявності), копія свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища). 

 

Видача дублікатів документів про вищу освіту здійснюється на підставі наказу ректора університету протягом двадцяти календарних днів та засвідчується в журналі реєстрації виданих документів про вищу освіту підписами як особи, яка видала такий документ, так і особи, яка його отримала.

 

Заява для отримання дублікатів документів про вищу освіту подається до навчально-методичного відділу за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 3-й поверх, кабінет № 350 (з понеділка по п’ятницю у період часу з 08:30 до 16:00 год.). Додаткову інформацію у разі необхідності можливо отримати за телефоном: +38094-930-90-65.